ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Митник Олександр Якович

МИ́ТНИК Олександр Якович (30. 04. 1969, Вінниця) – педагог, психолог. Канд. психол. (1998), д-р пед. (2010) н., професор (2014). Закін. Київ. пед. інститут за спеціальностями «педагогіка і методика початкового навчання» (1993) та «математика» (2003). Учителював у школах Києва (1989–2002). Від 2002 – у Київ. міському пед. університеті (нині Київ. університет ім. Б. Грінченка): професор кафедри початк. освіти та методики природн.-матем. дисциплін (2010–13). Від 2013 – завідувач кафедри практ. психології Нац. пед. університету (Київ). Наукові дослідження: розроблення психол.-пед. забезпечення розвитку надпредмет. компетентностей учнів у навч.-вихов. процесі; моделі особистості вчителя та практ. психолога як конкурентоспромож. фахівців; рольових тренінгів щодо становлення особистості вчителя; методики роботи над завданнями з логіч. навантаженням у курсі математики початк. класів. Автор низки навч. посібників для учнів початк. та серед. класів («Логіка», «Творча математика», «Логічний калейдо­скоп»), студентів («Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика») та навч.-метод. посібників для вчителів («Уроки логіки» у 2–4 кл.); співавтор підручника «Математика» (1 кл.).

Пр.: Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика. Т., 2009; Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу // РШ. 2012. № 10; Розвиток конкурентоспроможності сучасного вчителя у межах внутрішньо­шкільної методичної роботи // РШ. 2013. № 1–2; Технологія побудови навчання у початковій школі як цілісного творчого процесу: Посіб. для студентів. К., 2013; Комп’ютерні засоби становлення творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання // ПШ. 2017. № 3 (спів­авт.).

Літ.: Савченко О. Експеримент Олек­сандра Митника // Захист. 2001. № 6.

В. І. Бондар

Основні праці

Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра: теорія і практика. Т., 2009; Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу // РШ. 2012. № 10; Розвиток конкурентоспроможності сучасного вчителя у межах внутрішньо­шкільної методичної роботи // РШ. 2013. № 1–2; Технологія побудови навчання у початковій школі як цілісного творчого процесу: Посіб. для студентів. К., 2013; Комп’ютерні засоби становлення творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання // ПШ. 2017. № 3 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. Савченко О. Експеримент Олек­сандра Митника // Захист. 2001. № 6.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Митник Олександр Якович / В. І. Бондар // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-64701

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

20-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2018

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

педагог

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

64701

Кількість переглядів цього року:

11

Схожі статті

Ніколаєв
Людина  |  Том 23 | 2021
В. М. Димов
Дудинська
Людина  |  Том 8 | 2008
О. І. Чепалов
Громико
Людина  |  Том 6 | 2006
І. М. Лисенко

Нагору