ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Мишковський Тит

МИШКО́ВСЬКИЙ Тит (04. 10. 1861, с. Переґримка, нині Підкарп. воєводства, Польща – 04. 02. 1939, Львів) – церковний діяч УГКЦ, письменник, богослов, біблеїст, літургіст. Початк. і гімназійну освіту отримав у м. Перемишль (нині Польща, 1880), богослов. – у Центр. греко-катол. духов. семінарії у Відні та Віден. університеті (1880–84), де також слухав лекції на філос. ф-ті. Після висвячення (1885) продовжив богослов. студії в Інституті Фринтанеум (Авґустінеум) у Відні (1885–89) та здобув ступ. д-ра богослов’я Віден. університету (1889) за дис. «Antichristianam philosophiae, in primis modernae, de ultimo hominis fine doctrinam infirmam esse» («Неспроможність антихристиянського вчення філософії, насамперед модерної, про остаточну мету людини»). 1889–94 – префект студій Ген. греко-католиц. духов. семінарії у Львові; 1894–1903 – реґістрант Митрополичої консисторії; водночас 1889–95 і 1898–1902 – ад’юнкт богослов. факультету Львів. університету (викладав на каф. екзегези); 1891–1903 – катехит Вищої реал. школи у Львові. Опублікував габілітац. працю «Chronologіco- historica introductio in Novum Testamentum» («Хронологічно-історичний вступ до Нового Завіту», Л., 1892). Від 1899 – при-ват-доцент біблій. наук Нового Завіту каф. біблій. наук, від 1902 також – каф. біблій. наук Старого Завіту, від 1903 – надзвич., від 1908 – звич. проф. цієї ж каф. Львів. університету. За своїми поглядами М. належав до москвофіл. течії, що, з одного боку, спричиняло конфлікти із церк. проводом та польс. політ. колами, з ін. – не позначалося на ставленні до вихованців семінарії та студентів. Під час 1-ї світової війни у ході уряд. кампанії проти русофілів 21 лютого 1915 заарешт. та інтернований етапами в Австро-Угорщині. Після її розпаду 1918 відмовився як професор Університету дати присягу вірності польс. владі, за що був усунений з професури, а 1931 позбавлений наук.-пед. стажу. Під час створення богослов. факультету при Архієпархіал. греко-катол. духов. семінарії у Львові 1920 М. викладав біблійні науки Нового Завіту, біблійну історію Старого Завіту та екзегезу, став першим деканом цього ф-ту; в новоствор. Греко-катол. богослов. академії у Львові – звич. професор (від 1928), довголіт. декан та віце-ректор (від 1935). Вміщував статті в галиц. церк. часописах «Богословській вѣстникъ» (1900–02) і «Церковний Восток» (1911–14). Учасник Львів. провінц. собору (синоду) 1891. Засн. Товариства св. Йоана Златоустого, чл.-засн. Богослов. наук. товариства, дійс. чл.-засн. і голова його Біблій. секції, чл. т-в «Руський народний дім», «Галицько-руська матиця», Товариства ім. М. Кач­ковського. Помер у чині почес. крилошанина митрополичої капітули. Спогади М. «Моя ничтожность и мировая война» та щоденник «Записки, или Дневник» (1889–1938) залишилися у рукописах.

Пр.: De ratione litterarum A. T. In Cantrico Mariae conspicua. Leopoli, 1901; Двѣ науки – истина едина. Въ отвѣтъ на статію: «Двѣ науки» з журналу «Живая мысль». Л., 1904; Isaiae liber in versionibus Graeca LLX et Latina Vulgata et Palaeo­slavica exhibistus et explicatus. Leopoli, 1907; Нашъ обрядъ и облатиненіе его. Съ добавленіемъ: Жалкая защита облатиненія. Відбитка із «Церковного Востока». Л., 1913; Изложеніе цареградской литургіи (св. Василія Великого и св. Йоа­на Златоустаго) по єя древному смыслу у духу. Л., 1926.

Літ.: Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів. Т. 2. Л.; Нью-Йорк, 1935; Вояковський Н. Відновлення Духовної Семінарії у Львові: 1920–1926 (Причинок до ректорату о. Т. Т. Галущинського, ЧСВВ) // Зап. ЧСВВ. 1971. Т. 7(13); Світильник істини: (Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові 1928–1929–1944). Ч. 1. Торонто; Чікаґо, 1973; D. Blažejovskyj. Byzantine Kyivan Rite Students in Pontificial Colleges, and in Seminaries, Universities of Central And Western Europe (1576–1983) // Annalecta OSBM. № 43. Rome, 1984.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 1317, арк. 1–2; ЦДІА України у Львові. Ф. 451, оп. 2, спр. 72; ф. 358, оп. 2, спр. 38, арк. 1–15; оп. 3, спр. 199, арк. 1–9; ЛННБУ. Відділ рукописів. Ф. 167, оп. 2, спр. 2226, арк. 4.

Я. С. Глистюк

Основні праці

De ratione litterarum A. T. In Cantrico Mariae conspicua. Leopoli, 1901; Двѣ науки – истина едина. Въ отвѣтъ на статію: «Двѣ науки» з журналу «Живая мысль». Л., 1904; Isaiae liber in versionibus Graeca LLX et Latina Vulgata et Palaeo­slavica exhibistus et explicatus. Leopoli, 1907; Нашъ обрядъ и облатиненіе его. Съ добавленіемъ: Жалкая защита облатиненія. Відбитка із «Церковного Востока». Л., 1913; Изложеніе цареградской литургіи (св. Василія Великого и св. Йоа­на Златоустаго) по єя древному смыслу у духу. Л., 1926.

Державний архів

Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 1317, арк. 1–2; ЦДІА України у Львові. Ф. 451, оп. 2, спр. 72; ф. 358, оп. 2, спр. 38, арк. 1–15; оп. 3, спр. 199, арк. 1–9; ЛННБУ. Відділ рукописів. Ф. 167, оп. 2, спр. 2226, арк. 4.

Рекомендована література

  1. Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів. Т. 2. Л.; Нью-Йорк, 1935;Google Scholar
  2. Вояковський Н. Відновлення Духовної Семінарії у Львові: 1920–1926 (Причинок до ректорату о. Т. Т. Галущинського, ЧСВВ) // Зап. ЧСВВ. 1971. Т. 7(13); Світильник істини: (Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові 1928–1929–1944). Ч. 1. Торонто; Чікаґо, 1973;Google Scholar
  3. D. Blažejovskyj. Byzantine Kyivan Rite Students in Pontificial Colleges, and in Seminaries, Universities of Central And Western Europe (1576–1983) // Annalecta OSBM. № 43. Rome, 1984.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мишковський Тит / Я. С. Глистюк // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-65073. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

20-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

церковний діяч УГКЦ

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

65073

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Кудрик
Людина  | Том 15 | 2014
О. М. Романів
Мацелюх
Людина  |  Том 19 | 2018
П. З. Гуцал
Маланчук
Людина  |  Том 18 | 2017
П. З. Гуцал

Нагору