ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Мезьєр (Мезієр) Августа Володимирівна

МЕЗЬЄ́Р (МЕЗІЄ́Р) Августа Володимирівна (Мезьер Августа Владимировна; 13(25). 12. 1862 (за ін. даними – 1869), м. Царське Село, нині м. Пушкін С.-Пе­тербур. міськради – 02. 06. 1935, Ленінград, нині С.-Петербург) – російський біб­ліограф, книгознавець, письменниця, перекладачка. Закін. Смол. інститут (С.-Пе­тербург, 1895). Від 1894 займалася перекладами із франц. мови наук.-популяр. та худож. літ-ри. 1895–98 працювала в С.-Петербур. б-ці ім. Л. Рубакіної, де уклала бібліогр. покажчики з рос. фондів літ-ри – «Библіографическій указатель книгъ и журнальныхъ статей русскаго отдѣленія» (вып. 1–3, С.-Пе­тер-бургъ, 1896–1901); у 1899 – керівник бібліогр. бюро. 1901–09 викладала в Смолен. вечір.-неділ. класах для робітників. 1906–17 опублікувала в ж. «Русская школа», «Спутникъ читателя», «Народный журналъ» крит. огляди бібліогр. літ-ри, вела хроніку з книжк. справи. 1918–21 – зав. бібліотеч. Товариства оптових закупівель у С.-Пе­тербурзі. Уклала «Указатель историческихъ романовъ: оригинальныхъ и переводныхъ, расположенныхъ по странамъ и эпо­хамъ» (1902). Авторка бібліогр. вид. «Русская словесность съ XI по XIX столѣтія включительно» (1899–1902, ч. 1–2), у яких подано також укр. матеріали; низки наук.-популяр. книг, збірників, зокрема «Мирабо» (1898), «Черный Спартакъ. Изъ былыхъ дней острова Санъ-Доминго», «На повороте: Алексеевская и Петровс­кая Русь: Историческая хрестоматія» (обидві – 1903), «Изъ хроники однаго ирланд. семѣйства (что было в Ирландіи шестьдесятъ летъ тому назадъ» (1904; 1912), «Изъ оковъ къ свободѣ: Разсказы изъ исторіи чешскаго народа» (1905; 1912), «Въ поискахъ прав-ды и смысла жизни: Очеркъ изъ исторіи русскаго масонства» (1906), «Турція» (1907), «Отечественная война въ художественныхъ произведеніяхъ, запискахъ, письмахъ и воспоминаніяхъ современниковъ» (1912; усі – С.-Петербург). Відомості з укр. книгознавства, бібліографії, журналістики вміщені у вид. «Словарный указатель по книговедению» (Ленинград, 1924; ч. 1–3, Мос­ква; Ленинград, 1931–34; С.-Пе­тербург, 2007).

Пр.: Тернистой дорогой: (страница изъ исторіи дет. фабр. труда въ Англіи). С.-Пе­тербургъ, 1904; Словарь русских цензоров: Мат. к библиографии по истории рус. цензуры. Москва, 2000.

Літ.: Тридцатилетний юбилей литературной, библиографической и общественной деятельности Августы Владимировны Мезьер, 1894–1924: биография, список трудов, приветствия. Ле­­нин­град, 1926; Куфаев М. Н. Памяти Августы Владимировны Мезьер, 1869–1935. Ленинград, 1935; Машкова М. А. В. Мезьер (1869–1935): Очерк жизни и деятельности. Москва, 1962; Ципель­зон Э. А. В. Мезьер: к 100-летию со дня рожд. // В мире книг. 1969. № 12; Кры­лова Т. Д. А. В. Мезьер и журнальная библиография // Тр. Ленингр. ин-та куль­­туры. 1972. Т. 24; Осовцов С. Библио­графия – любовь моя // Нева. 2001. № 4.

Т. В. Добко

Основні праці

Тернистой дорогой: (страница изъ исторіи дет. фабр. труда въ Англіи). С.-Пе­тербургъ, 1904; Словарь русских цензоров: Мат. к библиографии по истории рус. цензуры. Москва, 2000.

Рекомендована література

  1. Тридцатилетний юбилей литературной, библиографической и общественной деятельности Августы Владимировны Мезьер, 1894–1924: биография, список трудов, приветствия. Ле­­нин­град, 1926;Google Scholar
  2. Куфаев М. Н. Памяти Августы Владимировны Мезьер, 1869–1935. Ленинград, 1935;Google Scholar
  3. Машкова М. А. В. Мезьер (1869–1935): Очерк жизни и деятельности. Москва, 1962;Google Scholar
  4. Ципель­зон Э. А. В. Мезьер: к 100-летию со дня рожд. // В мире книг. 1969. № 12;Google Scholar
  5. Кры­лова Т. Д. А. В. Мезьер и журнальная библиография // Тр. Ленингр. ин-та куль­­туры. 1972. Т. 24;Google Scholar
  6. Осовцов С. Библио­графия – любовь моя // Нева. 2001. № 4.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мезьєр (Мезієр) Августа Володимирівна / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-66147

Том ЕСУ:

20-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2018

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

66147

Кількість переглядів цього року:

4

Схожі статті

Ковач
Людина  |  Том 13 | 2013
Є. Н. Дичко
Костирко
Людина  |  Том 14 | 2014
Л. В. Прибєга
Кузнецов
Людина  |  Том 15 | 2014
П. В. Нестеренко

Нагору