ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Материяли до українсько-руської етнольоґії

«МАТЕРИЯ́ЛИ ДО УКРАЇ́НСЬКО-РУ́СЬКОЇ ЕТНОЛЬО́ҐІЇ» – серійне видання. Виходило 1899–1929 у Львові, видавець – Етногр. комісія НТШ, від 1909 – під назвою «Матеріали до української етнології», 1929 – «Матеріали до етнології і антропології». Під час 1-ї світової вій­ни та після неї виходило неперіодично: два останні спарені 19–20 і 21–22 томи вийшли у 1919 і 1929. Ред. – Ф. Вовк, В. Шухевич, В. Гнатюк, Ф. Колесса, С. Людкевич, З. Кузеля, І. Раковський. Мета видання – вивчення і дослідж. давнього і теперіш. побуту, звичаїв, вірувань, знань і громад. укладу життя українського народу та зв’я­­зок з ін. народами. Серед найвагоміших публікацій: 4 томи істор.-етногр. монографії «Гуцульщина» В. Шухевича (1899, т. 2; 1901, т. 4; 1902, т. 5; 1904, т. 7), праця Марка Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу: Матеріали з полудневої Київщини» (1906, т. 8; 1907, т. 9), «Мелодії українських народних дум» Ф. Ко­­лесси (1910, т. 13; 1913, т. 14), «Мелодії українських народних пісень з Поділля і Холмщини, зібрані Л. Плосайкевичем і Я. Сенчиком» (1916, т. 16), корпус гаївок В. Гнатюка з мелодіями, записаними на фонограф О. Роздольським (розшифровка Ф. Колесси; 1909, т. 12), записи укр. нар. весілля з різних місцевостей (1908, т. 10), «Матеріали до гуцульської демонології» (1909, т. 11) і «З народного життя гуцулів» А. Онищука (1912, т. 15), збірка матеріалів до етнографії побуту сільс. молоді в Україні М. Дикарева та нар. їжу з різних місцевостей (1918, т. 18), антропол. монографія І. Раковського «Кости черемісів з давніх гробів у Тоншаєві Костромської губернії. Ч. 1» (1918, т. 17). Надрук. статті та розвідки, матеріали і замітки І. Франка, Ф. Вовка, В. Гнатюка, М. Зубрицького, М. Русова, В. Доманицького, З. Кузелі, І. Панькевича, Ф. Коломийченка, В. Білецької, І. Гургули, М. Кордуби, М. Возняка, Л. Шульгиної, В. Петрова та ін. Вміщено дослідж. з традиц.-побут. культури українців: госп. діяльності, будівництва, промислів і ремесел, вбрання, їжі, сімей. і громад. побуту, нар. календаря, системи традиц. знань, самолікування, світогляду, вірувань, звичаїв і обрядів, нар. мистецтва, фольклору; низка праць з історії і теорії народознавства, етногенезу, ар­­хео­­логії і антропології. Публікувалися програми і питальники для збирання відомостей про певні галузі традиц. культури, рекомендації для збирачів, інформації про нові праці, відкриття, знахідки в етнології, фольклористиці, археології, антропології, про виставки, міжнар. з’їзди, конгреси вчених та ін. хронікал. відомості. В окремих томах вміщені предметно-іменні покажчики укр. і франц. мовами, до опубл. материялів і дослідж. додані резюме і пояснення до ілюстрацій франц. мовою. Остан. том присвяч. па­­м’яті В. Гнатюка. Видання «Матеріялів…» – визначна віха в історії укр. етнографії і фольклористики, зокрема муз., його публікації мають неперехідну першоджерел. вартість.

Літ.: «Матеріали до українсько-руської етнології» (Видання Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові 1899–1929 рр.): Системат. анот. покажч. змісту. Л., 1992; «Матеріали до українсько-руської етнології» Наукового товариства ім. Шевченка («Матеріали до української етнології», «Матеріали до етнології і антро­­пології»). Т. 1–20, 21–22. 1899, 1919, 1929. Л., 2007.

Р. Ф. Кирчів

Рекомендована література

  1. «Матеріали до українсько-руської етнології» (Видання Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові 1899–1929 рр.): Системат. анот. покажч. змісту. Л., 1992;Google Scholar
  2. «Матеріали до українсько-руської етнології» Наукового товариства ім. Шевченка («Матеріали до української етнології», «Матеріали до етнології і антро­­пології»). Т. 1–20, 21–22. 1899, 1919, 1929. Л., 2007.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Материяли до українсько-руської етнольоґії / Р. Ф. Кирчів // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-66973

Том ЕСУ:

19-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2018

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

66973

Кількість переглядів цього року:

23

Схожі статті

Бажанський
Людина  |  Том 2 | 2003
Л. А. Мельник
Бібліотека поета
Бібліотеки  | Том 2 | 2003
О. В. Лупій
Закони України
Періодика  | Том 10 | 2010
О. Д. Бурсуќ

Нагору