ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Науково-дослідний інститут

МЕ́ДИКО-ЕКОЛОГІ́ЧНИХ ПРОБЛЕ́М ДОНБА́СУ ТА ВУ́ГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ

Науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа у галузі гігієни праці та професійної патології. Засн. 1925 у м. Сталіно (нині Донецьк) як фiлiя Укр. інституту робочої медицини. Від 1929 – самост. наук. мед. установа – Донец. крайовий інститут патологiї та гiгiєни працi, від 1936 – Iн-т гiгiєни працi та профзахворювань, від 1988 – Донец. наук. центр гігієни праці та профілактики травматизму у складі Донец. НДІ травматології та ортопедії. Від 1996 – сучасна назва. Від 2015 – у м. Костянтинівка (Донец. обл.). Підпорядк. МОЗ України. Нині у структурі Інституту: Наук. центр сан.-гіг. та фізіол.-ергоном. дослідж. (лаб.: сан.-хім. дослідж.; фіз. факторів; фізіол.-ергоном. дослідж.); Мед. центр (відділ. профес. патології та період. мед. оглядів, клін.-діагност. лаб., регіонал. відділ психофізіол. експертизи працівників, зайнятих на роботах з підвищ. безпекою); адм.-управлін. та адм.-госп. підрозділи. Наукові дослідження: наук. основи гiгiєни пра­цi у вугiл. пром-стi, зокрема вивчення питань фiзiологiї та гiгiє­­ни працi пiдлiткiв, впливу вугiл. пром-стi Донбасу на здоров’я насел. та довкілля. Фахівцями Інституту розроблено: сан. правила для підприємств вугіл. промисловості, підприємств чорної металургії, підприємств із видобування руд., неруд. та розсип. родовищ, соляних шахт, підприємств, розміщених у підзем. виробках, що не пов’язані з видобуванням копалин, із гігієни праці в буд. виробництві; гігієн. та ергон. вимоги до гірн. машин та механізмів для вугіл., залізоруд. і калій. шахт; гранично допустимі рівні мікроклімату, хім. речовин для повітря вугіл. шахт; методи визначення хім. речовин в повітрі та змивах зі шкіри; методи фізіол. раціоналізації праці гірників та металургів; перелік робіт зі шкідл. і небезпеч. умовами праці; профес. ризики гірників вугіл. шахт, а також критерії психофізіол. експертизи пра­­цездатності робітників у шкідливих та небезпеч. умовах праці; методи діагностики, лікування та профілактики працездатності при профес. та професійно обумовлених захворюваннях. Серед відомих фахівців – Р. Раввін, Д. Шліомович, А. Шаптала, Ф. Агарков, В. Любомудров, М. Шульга, П. Еньякова, Ф. Зінгер, А. Решетюк, М. Меняйло, В. Гребняк, І. Благовіщенська, В. Максимович, В. Суханов, О. Пу­­тіліна, Н. Харковенко. Нині працюють 40 співроб., з них 3 д-ри, 5 канд. н. Iн-т очолювали: I. Штурм (1925–32), Й. Арнольдi (1932–36), Ф. Чехлатий (1936–41), Л. Жислiн (1946–60), Б. Онопко (1960–74), А. Решетюк (1974–82), Г. Кобець (1988–98), В. Мухін (1998–2011), від 2011 – В. Валуцина.

Літ.: Научно-исследовательскому ин­­ституту медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышлен­­нос­­ти (НИИ МЭП, г. Донецк) – 80 лет // Укр. журн. з проблем медицини праці. 2005. № 3–4; ГП «Научно-исследовательский институт медико-экологичес­­ких проблем Донбасса и угольной про­­мышленности» – 85 лет! // Актуал. пробл. транспорт. медицины. 2010. № 4(22); 90 лет Государственному предприятию «Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности Министерства здравоохранения Украи­­ны» // Укр. журн. з пробл. медицини праці. 2015. № 3(44).

В. М. Валуцина

Рекомендована література

  1. Научно-исследовательскому ин­­ституту медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышлен­­нос­­ти (НИИ МЭП, г. Донецк) – 80 лет // Укр. журн. з проблем медицини праці. 2005. № 3–4;Google Scholar
  2. ГП «Научно-исследовательский институт медико-экологичес­­ких проблем Донбасса и угольной про­­мышленности» – 85 лет! // Актуал. пробл. транспорт. медицины. 2010. № 4(22); 90 лет Государственному предприятию «Научно-исследовательский институт медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности Министерства здравоохранения Украи­­ны» // Укр. журн. з пробл. медицини праці. 2015. № 3(44).Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості Науково-дослідний інститут / В. М. Валуцина // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67424. – Останнє поновлення : 1 січ. 2023.

Том ЕСУ:

19-й

Дата виходу друком тому:

2018

Дата останньої редакції статті:

2023-01-01

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67424

Кількість переглядів цього року:

9

Схожі статті

Нагору