ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Мікроекономічні моделі

МІКРОЕКОНОМІ́ЧНІ МОДЕ́ЛІ – один із видів економічних моделей, що описують процеси на рівні мікроекономіки за допомогою певних змінних величин, якісних або кількісних зв’яз-ків між ними, що дають змогу прогнозувати результати й наслідки змін окремого параметра (чи параметрів) у такій моделі. В економіці моделлю називають матем. образ фірми, компанії, ринку чи будь-якої ін. реалії, що ґрунтується на економічній теорії. Зазвичай М. м. розглядають під час вивчення домаш. госп-в (споживачів) і фірм (виробників) як суб’єктів екон. діяльності (домашні господарства прагнуть максимізувати корисність, фірми – прибуток). Їх застосовують при ціноутворенні, прийнятті рішень про обсяги виробництва і продажів, розподіл доходів тощо. Фундам. М. м. вважають моделі попиту та пропозиції (описує можливий розподіл ресурсів без впливу органів влади), досконалої, монополіст. конкуренції та монополіст. ринку (поведінку фірм на різних типах ринків), цінової дискримінації (встановлення різних цін на різні одиниці одного й того ж товару для одного або різних покупців), максимізації корисності (допомагає вирішувати оптимізац. задачу, пов’язану із проблемою зіставлення безмеж. потреб індивіда із його обмеженими можливостями). Модель теорії ігор пояснює прийняття оптимал. рішень в умовах конфлікту (неповної або асиметр. інформації), поведінки споживачів – відобразити поведінку споживача під час вибору фірми, яка надає послуги чи продає товари.

Літ.: Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. К., 1996; Щетілова Т. В. Обґрунтування застосовування мікроекономічних моделей для оцінки макроекономічних змін на основі інновацій // Економіка промисловості. 2011. № 4; D. Curtis, I. Irvine. Microeconomics: Markets, Methods and Models. 2017.

О. А. Лукаш

Рекомендована література

  1. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. К., 1996;
  2. Щетілова Т. В. Обґрунтування застосовування мікроекономічних моделей для оцінки макроекономічних змін на основі інновацій // Економіка промисловості. 2011. № 4;
  3. D. Curtis, I. Irvine. Microeconomics: Markets, Methods and Models. 2017.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мікроекономічні моделі / О. А. Лукаш // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-67577

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

67577

Кількість переглядів цього року:

118

Схожі статті

Ринку і економіко-екологічних досліджень Інститут НАНУ
Світ-суспільство-культура  | 2023
Б. В. Буркинський
Гудок
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
С. Й. Грица
Новини Олевська
Світ-суспільство-культура  | Том 23 | 2021
А. І. Шушківський

Нагору