ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Могилянський Олександр Петрович

МОГИЛЯ́НСЬКИЙ Олександр Петрович (01(14). 07. 1909, Київ – 11. 04. 2001, С.-Пе­тербург) – літературознавець, текстолог. Племінник Миколи та Михайла Могилянських. Доктор філологічних наук (1966). Закін. екстерном Ленінгр. університет (нині С.-Пе­тербург, 1929). Працював у Ленінграді: 1929–31 – секр., 1935–40 і 1951–70 – науковий співробітник, ст. н. с. Інституту рос. літ-ри АН СРСР (Пушкін. дім); 1931–35 – слідчий, експерт-графолог і викл. в органах МВС; 1941 – молодший науковий співробітник Інституту мови і мислення АН СРСР, ред.-укладач академ. словника рос. мови; 1942–51 – гол. бібліотекар, ст. н. с. Держ. публ. б-ки ім. М. Салтикова-Щедріна, виявляв покинуті б-ки, був експертом із давніх книг. 1947 перевіз із м. Ростов (Ярослав. обл., РФ) 1400 давньорус. рукописів. Володів англ., франц., нім., укр., польс., італ., серб., швед., данс., лат. мовами, вивчав ще понад 20 мов. Наук. діяльність: історія рос. літ-ри і мови, джерелознавство, текстологія, теорія літ-ри, естетика, книгознавство. Займався розшифруванням автор. текстів худож. творів, підготовкою академ. вид. творів І. Крилова, ін. класиків; здійснював наук. опис рукописів тощо. Брав участь у підготовці текстів й коментарів колект. праць «История русской литературы», «История русского романа», «История русской поэзии», академ. вид. зібр. творів О. Пушкіна, М. Лермонтова, В. Белінського, О. Герцена, І. Тургенєва. Архіви М., що містять чимало документів ін. осіб, зберігаються в Інституті рукопису НБУВ, ЦДАМЛМ України та ін.

Пр.: Писемский А. Ф. Письма. Москва; Ленинград, 1936 (спів­авт.); Пушкин А. С. История Пугачева // Пушкин А. С. Полное собр. соч. Москва, 1938. Т. 9, кн. 1; А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как издатели обновленных «Отечес­твенных записок» // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1949. Т. 6, № 3; История русской литературы. Ч. 2. Москва; Ленинград, 1956. Т. 9 (гл. 6, 8, 9); Крылов И. А. Басни. Москва; Ленинград, 1956 (підготовка текстів, ред.); Рукописи И. А. Крылова // Бюл. Рукоп. отдел. Пушкин. дома. Москва; Ленинград, 1956. Вып. 6; Шевченко і Писемський // Пр. Одес. університету. Сер. Філол. науки. 1962. Т. 152, вип. 14; Писемский: Жизнь и творчество. Ленинград, 1991; Вопросы научной достоверности. Ленинград (С.-Петербург), 1991–95. Вып. 1–3; Неизданный Пушкин: (Полный и достовер. текст поэмы «Медный всадник» с текстол. комментариями). С.-Петер­бург, 1994 (спів­авт.); Личность Пушкина. С.-Петербург, 1995.

Літ.: Сохань С. В. Могилянський Олек­сандр Петрович // Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник. К., 2002; Не­­­стерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) // Арх. України. 2015. № 2.

Г. І. Ковальчук

Основні праці

Писемский А. Ф. Письма. Москва; Ленинград, 1936 (спів­авт.); Пушкин А. С. История Пугачева // Пушкин А. С. Полное собр. соч. Москва, 1938. Т. 9, кн. 1; А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как издатели обновленных «Отечес­твенных записок» // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1949. Т. 6, № 3; История русской литературы. Ч. 2. Москва; Ленинград, 1956. Т. 9 (гл. 6, 8, 9); Крылов И. А. Басни. Москва; Ленинград, 1956 (підготовка текстів, ред.); Рукописи И. А. Крылова // Бюл. Рукоп. отдел. Пушкин. дома. Москва; Ленинград, 1956. Вып. 6; Шевченко і Писемський // Пр. Одес. університету. Сер. Філол. науки. 1962. Т. 152, вип. 14; Писемский: Жизнь и творчество. Ленинград, 1991; Вопросы научной достоверности. Ленинград (С.-Петербург), 1991–95. Вып. 1–3; Неизданный Пушкин: (Полный и достовер. текст поэмы «Медный всадник» с текстол. комментариями). С.-Петер­бург, 1994 (спів­авт.); Личность Пушкина. С.-Петербург, 1995.

Рекомендована література

  1. Сохань С. В. Могилянський Олек­сандр Петрович // Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник. К., 2002;Google Scholar
  2. Не­­­стерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) // Арх. України. 2015. № 2.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Могилянський Олександр Петрович / Г. І. Ковальчук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-68260

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

68260

Кількість переглядів цього року:

6

Схожі статті

Мельник
Людина  |  Том 20 | 2018
Є. К. Нахлік
Білоус
Людина  |  Том 2 | 2003
В. О. Єршов
Кудрявцев
Людина  |  Том 15 | 2014
Л. В. Баженов

Нагору