ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Моцний Федір Васильович

МО́ЦНИЙ Федір Васильович (02. 03. 1944, м. Біла Церква Київ. обл.) – фізик, математик. Доктор фізико-математичних наук (1993), професор (2002). Державна премія України в галузі науки і техніки (2001). Закін. Моск. університет (1970). Працював 1970–2006 в Інституті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): 1994–2006 – провідний науковий співробітник; водночас 1979–89 – у Київ. технол. інституті харчової промисловості; 1996–97 – зав., 1997–2001 – професор кафедри математики та фізики Укр. академії Держ. податк. служби України (м. Ірпінь Київ. обл.); 1997–2001 – проф., 2001–02 – завідувач кафедри екон.-матем. моделювання та обчислюв. техніки Інституту муніцип. менеджменту та бізнесу; 2003–07 – професор кафедри екон. кібернетики, від 2007 – завідувач кафедри приклад. математики Нац. академії статистики, обліку й аудиту (обидва – Київ). Наукові дослідження: фізика напівпровідників, діелектриків, іонно-імплантов. і квант.-розмір. структур; оптика і спектроскопія; фотолюмінесценція; неруйнівні методи діагностики матеріалів; прикладна математика; спінтроніка й екон.-матем. моделювання.

Пр.: Свойства трехйодистого висмута при обычном и лазерном излучении (Обзор) // КЭ. 1979. Т. 17 (спів­авт.); О фотолюминесценции трехйодистого висмута вблизи края собственного поглощения // УФЖ. 1984. Т. 29, № 9; Исследование излучательной рекомбинации в гетероструктурах GaAs/AlxGa1-xAs с одиночными квантовыми ямами // Изв. РАН. Сер. физ. 2001. Т. 65, № 2; Вища математика: Навч.-метод. комплекс. К., 2002; Вища математика: Навч.-метод. посіб. К., 2008; Курс лекцій з теорії ймовірностей: Навч. посіб. К., 2010; Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Ч. 1. Основні поняття математичної статистики // Наук. вісн. Нац. академії статистики, обліку й аудиту. 2015. № 2; Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Ч. 2. Вибіркові характеристики статистичного розподілу // Там само. № 3.

В. М. Томашик

Основні праці

Свойства трехйодистого висмута при обычном и лазерном излучении (Обзор) // КЭ. 1979. Т. 17 (спів­авт.); О фотолюминесценции трехйодистого висмута вблизи края собственного поглощения // УФЖ. 1984. Т. 29, № 9; Исследование излучательной рекомбинации в гетероструктурах GaAs/AlxGa1-xAs с одиночными квантовыми ямами // Изв. РАН. Сер. физ. 2001. Т. 65, № 2; Вища математика: Навч.-метод. комплекс. К., 2002; Вища математика: Навч.-метод. посіб. К., 2008; Курс лекцій з теорії ймовірностей: Навч. посіб. К., 2010; Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Ч. 1. Основні поняття математичної статистики // Наук. вісн. Нац. академії статистики, обліку й аудиту. 2015. № 2; Сучасний базовий інструментарій математичної статистики. Ч. 2. Вибіркові характеристики статистичного розподілу // Там само. № 3.

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Моцний Федір Васильович / В. М. Томашик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-68807

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

68807

Кількість переглядів цього року:

15

Схожі статті

Калоджеро
Людина  | Том 12 | 2012
В. М. Шадура
Галанов
Людина  |  Том 5 | 2006
М. М. Крюков
Іксанов
Людина  | 2023
В. І. Кудін

Нагору