ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Мошинський Казимир

МОШИ́НСЬКИЙ Казимир (Moszyński Kazimierz; 05. 03. 1887, Варшава – 30. 03. 1959, м. Краків, Польща, похов. у Варшаві) – польський етнограф, славіст. Дійсний член Польс. АН (1952), чл. НТШ (1933), Слов’ян. інституту в Празі (1929), Наук. угро-фін. товариства у Гельсинкі (1938), Угор. наук. етногр. товариства (1939). Закін. гімназію у Варшаві, вивчав заг. філологію та біологію у Швейцарії (1906–09). У 1910 переїхав до Кракова та вступив до АМ, згодом залишив навч. і вирішив присвятити себе дослідж. нар. культури. 1912 працював як приват. вчитель при поміщиц. дворах спочатку в Україні, згодом – у Польщі. Тоді ж М. почав робити етногр. записки. Зібрані матеріли друкував у часописі «Земля» (1911–13). У 1914 отримав стипендію Каси ім. М’я­новського у Варшаві на проведення системат. дослідж. на Поліссі. Його дослідн. роботу перервала 1-а світова вій­на, однак до Варшави він повернувся лише 1917. Протягом декількох років опрацьовував зібраний етногр. матеріал і видав під назвою «Po­lesie Wschodnie» (Warszawa, 1928). Від 1922 – ст. асист., від 1925 – керівник Відділу слов’ян. етнології Антропол. інституту Варшав. наук. товариства. 1923 розпочав системат. етногр. дослідж. матеріал. нар. культури – це були перші дослідж. такого типу в слов’ян. країнах. До 1928 дослідив понад 100 сіл на тер. Польщі. Водночас займався викладац. діяльністю в галузі етнології, а також мовознавства та археології, що згодом допомогло йому в заг. опрацюванні сло­в’ян. нар. культури. Проводячи порівняльні дослідж. культури слов’ян. народів, М. порушив питання походження слов’ян. Цій проблемі присвятив працю «Ba­dania nad pochodzeniem і pierwotną kulturą Słovian» (Kraków, 1925). У 1926–59 (з перервою) – зав. першої в Польщі каф. етнографії слов’ян Яґеллон. університету в Кракові; 1935–39 – завідувач кафедри етнографії та етнології Вілен. університету. Влітку 1932 разом із Ф. Колессою досліджував нар. пісню та музику Полісся. Був ініціатором вид. та ред. часопису «Lud Słоwiański», присвяч. діалектології та етнографії слов’ян (почав виходити 1929). Його фундам. праця «Kultu­ra ludowa Słowian» (Kraków, 1926; два наступні томи з’явилися 1934 і 1939) містить знач. матеріал з культури та побуту українського народу. 1930 М. разом із групою співроб. розпочав вивчення духов. культури. На основі цих та поперед. дослідж. уклав «Atlas kultury ludo­wej w Polsce» (z. 1–3, 1934–36). Це стало першою в Європі спробою висвітлення етногр. явищ на тер. всієї країни з геогр. підходом. Особливо важливими для дослідж. теренами М. вважав білорус. землі, Полісся та Україну, оскільки саме там збереглося досить багато архаїч. елементів нар. культури – більше, ніж на тер. зх.-слов’ян. земель. Саме цим теренам він присвятив багато публікацій у польс. і закордон. наук. часописах. Наук. діяльність М. охоплювала також теорію культури та методологію етногр. досліджень. Він вважав, що лише порівнял. дослідж. культур окремих народів світу в їхньому вза­ємозв’язку дозволить виявити закони, що керують розвитком культури. Новоствор. метод проведення дослідж. М. назвав критич. еволюціонізмом. Від 1924 спів­пра­­цював з Народозн. товариством у Львові, був його головою (1945–53).

Л.-Я. Мруз

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Мошинський Казимир / Л.-Я. Мруз // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-68833

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

польський етнограф

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

68833

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Мруз
Людина  | Том 22 | 2020
С. П. Павлюк
Каламуняк
Людина  |  Том 12 | 2012
В. І. Шубчинська
Костенко
Людина  |  Том 14 | 2014
В. Л. Смілянська

Нагору