ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Молодкін Вадим Борисович

МОЛО́ДКІН Вадим Борисович (23. 04. 1941, Київ – 02. 12. 2022, там само) – фізик. Доктор фізико-математичних наук (1985), професор (1989), член-кореспондент НАНУ (1992). Заслужений діяч науки і техніки України (2003). Державна премія України в галузі науки і техніки (1994, 2002). Закін. Київський університет (1963). Відтоді працював в Інституті металофізики НАНУ (Київ): 1972–78 – вчений секр., 1987–2014 – зав., від 2014 – гол. н. с. відділу теорії твердого тіла, водночас 1994–2004 – заступник директора з наукової роботи. За сумісн. 1995–2009 – засн. і завідувач кафедри фізики фотон. фабрик і косміч. фізики металів Київ. університету та НАНУ. Осн. наук. дослідж. у галузі теорії твердого тіла та фізики металів, теорії взаємодії випромінення з речовиною. Зробив знач. внесок у розвиток кристалографії, створивши теорію багатократ. дифуз. і Бреґґового розсіяння в кристалах з дефектами. Розробки М. забезпечили принципово нові функціонал. можливості неруйнів. діагностики: кількісну характеризацію спектра дефектів декількох типів; селективну за глибиною характеризацію дефектів окремо в кожному шарі епітаксій. гетероструктур і наноструктур. параметрів цих систем також селективно за глибиною і без руйнування; характеризацію зміни дефект. структури при швидкоплин. процесах (рентґенів. кіно).

Пр.: Влияние диффузного рассеяния на эффект Бормана // Физика металлов и металловедедение. 1967. Т. 24, № 3 (спів­авт.); Динамическая теория рассеяния в неупорядоченных сплавах // Там само. 1968. Т. 25, № 3; Динамическая теория диффузного рассеяния электро­нов слабо искаженными кристаллами // Там само. 1969. Т. 27, № 4; Классификация дефектов кристалла по их влиянию на дифракцию излучений в рамках динамической теории рассеяния. 1. Когерентное рассеяние // Металлофизика. 1980. Т. 2, № 1; Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами. К., 1988; Dynamical Theo­retical Model of the High-Resolution Double-Crystals X-Ray Diffractometry of Imperfect Single Crystals with Microdefects // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78, № 22 (спів­авт.); Diffuse Scattering and the Fundamental Properties of Materials. New Jersey, 2009 (спів­авт.); Multiparametric Crystallography Using the Diversity of Multiple Scattering Patterns for Bragg and Diffuse Waves. Method of Standing Diffuse Waves // Phys. Usp. 2011. Vol. 54 (спів­авт.).

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна // Вісн. НАНУ. 2011. № 4.

Є. В. Кочелаб

Основні праці

Влияние диффузного рассеяния на эффект Бормана // Физика металлов и металловедедение. 1967. Т. 24, № 3 (спів­авт.); Динамическая теория рассеяния в неупорядоченных сплавах // Там само. 1968. Т. 25, № 3; Динамическая теория диффузного рассеяния электро­нов слабо искаженными кристаллами // Там само. 1969. Т. 27, № 4; Классификация дефектов кристалла по их влиянию на дифракцию излучений в рамках динамической теории рассеяния. 1. Когерентное рассеяние // Металлофизика. 1980. Т. 2, № 1; Динамическое рассеяние рентгеновских лучей реальными кристаллами. К., 1988; Dynamical Theo­retical Model of the High-Resolution Double-Crystals X-Ray Diffractometry of Imperfect Single Crystals with Microdefects // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78, № 22 (спів­авт.); Diffuse Scattering and the Fundamental Properties of Materials. New Jersey, 2009 (спів­авт.); Multiparametric Crystallography Using the Diversity of Multiple Scattering Patterns for Bragg and Diffuse Waves. Method of Standing Diffuse Waves // Phys. Usp. 2011. Vol. 54 (спів­авт.).

Рекомендована література

  1. 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна // Вісн. НАНУ. 2011. № 4.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Молодкін Вадим Борисович / Є. В. Кочелаб // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-69040. – Останнє поновлення : 25 січ. 2024.

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2024-01-25

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

Ключове слово:

фізик

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

69040

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Матковський
Людина  |  Том 19 | 2018
М. М. Берченко, Д. Ю. Сугак
Кравченко
Людина  |  Том 15 | 2014
М. Д. Бірюк
Безверхий
Людина  |  Том 8 | 2008
М. О. Шульга

Нагору