ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Молодший спеціаліст

МОЛО́ДШИЙ СПЕЦІАЛІ́СТ – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка закінчила коледж, опанувала повний курс професійних дисциплін відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики та навчального плану певної спеціальності й здобула неповну вищу освіту. М. с. має право продовжити навч. з 2-го курсу у ВНЗ 3–4 рівнів акредитаці відповід. профілю за спорідн. спеціальностями. Підготовку М. с. здійснювали технікуми. Від 1994 багато технікумів стали коледжами з правом готувати М. с. та бакалаврів протягом 2–4 р., згодом усі технікуми Укра­їни перейм. на коледжі. 2014–15 Міністерство освіти і науки України призупинило надання держ. замовлення коледжам на підготовку бакалаврів, а також не продовжило ліцензії на бакалавр. підготовку тим коледжам, що не відповідали ліценз. вимогам. Прийом абітурієнтів у коледжі відбувається на базі 9 кл. (складають вступні іспити відповідно до правил прийому до навч. закладу і вступають на 1-й курс) та 11 кл. (вступають за результатами зовн. незалеж. оцінювання на 2-й курс). Коледжі, що готують фахівців, подібних до М. с., існують у Німеччині, Великій Британії, США, Фінляндії, Данії, Норвегії, Швейцарії тощо.

Літ.: Щербак О. І. Зміст і форми під­готовки майстрів виробничого навчання в індустріально-педагогічних технікумах України (1967–1994). К., 1995; Закон України «Про освіту». 2002; Закон України «Про вищу освіту». 2016.

В. П. Анненков

Рекомендована література

  1. Щербак О. І. Зміст і форми під­готовки майстрів виробничого навчання в індустріально-педагогічних технікумах України (1967–1994). К., 1995;
  2. Закон України «Про освіту». 2002;
  3. Закон України «Про вищу освіту». 2016.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Молодший спеціаліст / В. П. Анненков // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-69053

Том ЕСУ:

21-й

Дата виходу друком тому:

2019

Дата останньої редакції статті:

2019

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

69053

Кількість переглядів цього року:

2285

Схожі статті

Нагору