ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Наука. Релігія. Суспільство

«НАУ́КА. РЕЛІ́ГІЯ. СУСПІ́ЛЬСТВО» – науково-теоретичний журнал. Видавали 1997–2014 у Донецьку 4 рази на рік, від 2018 – у Києві раз на рік. Засн.: Інститут проблем штуч. ін­телекту Міністерства освіти і науки України та НАНУ (також видавець), Гол. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донец. облдержадміністрації; від 2018 – Інститут проблем штуч. інтелекту Міністерства освіти і науки України та НАНУ та Київ. університет. Матеріали друкують укр., англ. і рос. мовами. Наклад 500 прим. Публікують наук. статті з пи­тань філософії, ре­лігієзнавства та богослов’я. Осн. рубрики: «Між­дис­циплі­нар­ні дис­кусії», «Наука», «Релігія», «Суспільство». Головний редактор – А. Шевченко.

Т. В. Єрошенко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Наука. Релігія. Суспільство / Т. В. Єрошенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-70599

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

70599

Кількість переглядів цього року:

20

Схожі статті

Neurophysiology
Періодика  | Том 23 | 2021
Д. А. Василенко
Народний дім
Підприємcтва  | Том 22 | 2020
М. В. Савчук
Надтверді матеріали
Періодика  | Том 22 | 2020
В. М. Колодніцький

Нагору