ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ» Засн. 1995 як «Вісник Львівського інституту внутрішніх справ». Від 2004 – «Науковий вісник Львівського юридичного інституту», від 2006 – сучасна назва. Виходить українською мовою 5–6 разів на рік (1–2 вип. із обмеж. доступом) у юрид., екон. і психол. серіях; наклад 100 прим. Висвітлює проблеми правового та психол. забезпечення різних сфер жит­тєдіяльності людини, зміцнення екон. безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Осн. рубрики: «Теорія та історія держави і права. Філософія права», «Адвокатура. Трудове право», «Адміністративне право та процес», «Кримінальне право та процес. Кримінологія», «Криміналістика», «Психологічні проблеми розвитку особистості в соціумі», «Теоретико-прикладні аспекти психології управління», «Соціально-психологічні ракурси підготовки фахівців у закладах вищої освіти», «Актуальні напрями зміцнення економічної безпеки держави», «Економічна безпека суб’єктів господарювання та шляхи її забезпечення». Головний редактор – Р. Благута (від 2016).

В. Д. Яремчук

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ / В. Д. Яремчук // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-70622

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

70622

Кількість переглядів цього року:

2

Схожі статті

Промінь - часопис
Періодика  | 2023
К. М. Курилишин
Проблеми телекомунікації
Періодика  | 2023
Д. В. Агеєв, О. С. Єременко
Зоря Полісся
Періодика  | Том 11 | 2011
В. Н. Козлова

Нагору