ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ТА БІОТЕХНОЛО́ГІЙ імені С. Ґжицького» Засн. 1998 як «Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С. Ґжицького». Від 2008 – сучасна назва, від 2016 виходить у серіях: «Ветеринарні науки», «Сільськогосподарські науки», «Харчові технології», «Економічні науки». Періодичність – 4 рази на рік; матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами; наклад 300 прим. Висвітлює питання в галузі біології, ветеринарії, генетики й розведення, годівлі тварин і технології кормів, технології виробництва та перероблення с.-г. продукції, економіки та гуманітар. освіти, вдосконалення навч. процесу. Головний редактор – В. Стибель (від 2014).

Б. В. Гутий

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького / Б. В. Гутий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-70623

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

22-й

Дата виходу друком тому:

2020

Дата останньої редакції статті:

2020

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Періодика

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

70623

Кількість переглядів цього року:

3

Схожі статті

Інформаційно-комунікаційних технологій Державний університет
Заклади освіти  | Том 11 | 2011
А. І. Байраківський
Одеська морська академія Національний університет
Заклади освіти  | Том 24 | 2022
В. Д. Савчук
Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека
Бібліотеки  | Том 8 | 2008
Т. О. Абраїмова

Нагору