ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Неболюбова Лариса Сергіївна

НЕБОЛЮ́БОВА Лариса Сергіївна (29. 07. 1946, м. Артемівськ, нині Бахмут Донец. обл.) – музикознавець, пе­да­гог. Канд. мистецтвознавства (1978), професор (2004). Навч. у Таш­кент. (1963–65), закін. Київ. (1969; викл. А. Котляревський) консерва­торію та аспірантуру при ній (1978; кер. А. Котляревський), де відтоді й працює (нині Нац. муз. академія України): від 2004 – професор кафедри історії світ. музики. Наукові дослідження: проблеми симфонізму; інтонац.-образ. аналіз на основі геґелів. тео­рії драми; періодизація істор.-ху­дож. процесів; можливості музикознав. аналізу літ. творів. Серед учнів – А. Єфименко, О. Зав’я­лова.

Пр.: Экспрессионизм: Метод. по­соб. по истории зарубеж. музыки. 1978; Экс­прессионистическая направленность транс­формации некоторых романтических принципов драматургии симфоний Густава Малера // Критика модернист. течений в запад. муз. искусстве ХХ века. 1984; Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа ХIХ–ХХ веков: Учеб. пособ. 1990; Системно-стилевые проблемы австро-германского романтизма (типология поздних этапов в истории искусства) // Истор. и теор. проблемы муз. стиля. 1993; The problem of late romanticism and the creations of R. Strauss and G. Mahler. 2001; Музикознавчі пошуки. 2020 (усі – Київ).

К. І. Шамаєва

Основні праці

Экспрессионизм: Метод. по­соб. по истории зарубеж. музыки. 1978; Экс­прессионистическая направленность транс­формации некоторых романтических принципов драматургии симфоний Густава Малера // Критика модернист. течений в запад. муз. искусстве ХХ века. 1984; Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа ХIХ–ХХ веков: Учеб. пособ. 1990; Системно-стилевые проблемы австро-германского романтизма (типология поздних этапов в истории искусства) // Истор. и теор. проблемы муз. стиля. 1993; The problem of late romanticism and the creations of R. Strauss and G. Mahler. 2001; Музикознавчі пошуки. 2020 (усі – Київ).

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Неболюбова Лариса Сергіївна / К. І. Шамаєва // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-72692

Том ЕСУ:

23-й

Дата виходу друком тому:

2021

Дата останньої редакції статті:

2021

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

72692

Кількість переглядів цього року:

34

Схожі статті

Олійник
Людина  |  Том 24 | 2022
А. К. Терещенко
Довженко
Людина  |  Том 8 | 2008
О. М. Немкович
Костенко
Людина  |  Том 14 | 2014
О. В. Шевчук

Нагору