ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Неперервна професійна освіта: теорія і практика

«НЕПЕРЕ́РВНА ПРОФЕСІ́ЙНА ОСВІ́ТА: ТЕО́РІЯ І ПРА́КТИКА» – науковий журнал. Заснований 2001 Київ. університетом ім. Б. Грінченка й Благод. фондом ім. А. Макаренка. Виходить 4 рази на рік. Публікує матеріали укр. та англ. мовами. Наклад 300 прим. Висвітлює філос., теор.-методол. та метод. проблеми розвитку теорії та практики неперерв. профес. освіти, зарубіж. досвід, інновац. теорії й технології неперерв. профес. освіти та перспективи їхнього впровадження в освітню практику. Осн. рубрики: «Теорія і методологія неперервної професійної освіти», «Філософія неперервної освіти», «Практика неперервної професійної освіти», «Неперервна професійна освіта: зарубіжний досвід», «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: досвід ЄС». Головний редактор – С. Сисоєва (від 2001).

О. І. Бульвінська

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Неперервна професійна освіта: теорія і практика / О. І. Бульвінська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-73639

Том ЕСУ:

23-й

Дата виходу друком тому:

2021

Дата останньої редакції статті:

2021

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

73639

Кількість переглядів цього року:

8

Схожі статті

Інформаційні технології та суспільство
Періодика  | 2023
М. Д. Василенко
Економічний часопис–ХХІ
Періодика  | Том 9 | 2009
О. І. Соскін
Економіка та право
Періодика  | Том 9 | 2009
В. П. Журавський

Нагору