ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Одеський німецький педагогічний інститут

ОДЕ́СЬКИЙ НІМЕ́ЦЬКИЙ ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1934 відповідно до постанови Політбюро ЦК КП(б)У та РНК УСРР з метою підготовки вчителів для шкіл нім. меншини в УСРР. Веде свою історію від 1924, коли за рішенням президії Гол. упр. профес. освіти України при Одес. ІНО було відкрито нім. сектор, осн. напрямом діяльності якого стала підготовка вихователів та вчителів для нім. вихов. і навч. закладів. 1930 Одес. ІНО розформовано, а на його основі створ. 3 інститути, серед яких – Одес. інститут соц. виховання у складі 3-х нац. відділів: укр., євр. і німецького. У подальшому його перетворено в Одес. пед. інститут, якому передано нім. сектор із заоч. відділ. і робітфаками. Цей Інститут став базою для О. н. п. і. (перший дир. – завідувач кафедри педагогіки Одес. пед. інституту С. Флякс). У структурі О. н. п. і. діяли істор., літ., фіз.-мат., хім.-біол., геогр. факультети; 4- та 2-річні курси підготовки вчителів. Безпосереднє навч. здійснювали на каф. діалект. матеріалізму, історії України, історії СРСР, світ. історії, економіки, психології, педагогіки, математики і фізики, зоології і хімії, ботаніки і географії, нім. мови, літературознавства, укр. і рос. мови та літ-ри, а також каф. військ. підготовки. Через брак німецькомов. викл. більшу частину предметів (на деяких курсах – понад 50 %) викладали укр. або рос. мовами. Від серед. 1930-х рр. в Інституті, як і в ін. навч. закладах, розгорнуто кампанію по боротьбі з «троцькістами», «націоналістами» та ін. «класово-ворожими» елементами. Згідно з постановою Політбюро ЦК КП(б)У 1938 О. н. п. і. було розформовано.

Літ.: Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці в Україні (1920–1990-ті роки). К., 1994; Кулинич І. М., Кривець Н. В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. К., 1995; Немцы Одессы и Одесского региона: Сб. докл., сделанных на междунар. науч. конф. (Геттинген, Германия). О., 2003; Чирко Б. В. Заходи Радянської влади України щодо запровадження освіти німецькою мовою та організації роботи німецьких культурно-просвітніх установ (1920-ті – 1930-ті роки) // Гілея: Наук. вісн. 2016. Вип. 114.

О. О. Синявська

Рекомендована література

  1. Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці в Україні (1920–1990-ті роки). К., 1994;Google Scholar
  2. Кулинич І. М., Кривець Н. В. Нариси з історії німецьких колоній в Україні. К., 1995;Google Scholar
  3. Немцы Одессы и Одесского региона: Сб. докл., сделанных на междунар. науч. конф. (Геттинген, Германия). О., 2003;Google Scholar
  4. Чирко Б. В. Заходи Радянської влади України щодо запровадження освіти німецькою мовою та організації роботи німецьких культурно-просвітніх установ (1920-ті – 1930-ті роки) // Гілея: Наук. вісн. 2016. Вип. 114. Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Одеський німецький педагогічний інститут / О. О. Синявська // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-75023

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

24-й

Дата виходу друком тому:

2022

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Наукові центри

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

75023

Схожі статті

Академія наук України Національна
Наукові центри  | Том 1 | 2023
І. М. Дзюба
Львівська національна академія мистецтв
Наукові центри  | Том 18 | 2017
Ю. О. Бірюльов

Нагору