ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Олександрівські поселення та городище

ОЛЕКСА́НДРІВСЬКІ ПОСЕ́ЛЕННЯ ТА ГОРОДИ́ЩЕ – археологічні пам’ятки місцевого значення. Знаходяться на г. Пріся побл. с. Олександрівка Лубен. р-ну Полтав. обл. Обстежували Ф. Камінський (1876), В. Ляскоронський (кін. 1870-х рр. і 1907), М. Кучера (1979), О. Супруненко (1983), досліджували В. Щербаківський (1912), Ф. Копилов (1946–47), В. Непріна, Ю. Моргунов, М. Чередниченко (1984). Розташ. на стрімкому видовженому останці 3-ї тераси із пласкою вершиною (вис. 52 м над рівнем заплави), на правому березі р. Сліпорід (притока р. Сули, бас. Дніпра). Давні поселення займали майданчик близької до трапецієподіб. форми, оточений крутими схилами. Місцями на задернованій поверхні помітні сліди зернових ям 19 ст. З Пн. майданчик захищений 40-метр. відрізком дугоподіб. у плані валу вис. 1 м і ровом шир. 25 м і глиб. 6 м. В’їзд – біля сх. завершення валу, що пандусом спускається до рову, переходячи на пн. частину останця. Загалом археологічно вивчено 500 м2 нашарувань поселення доби енеоліту–бронзи, здійснено перетин валу післямонгол. часу. Товщина культур. нашарувань становить 0,3–0,6 м. Виявлені знахідки належать решткам поселення пивихин. культури доби пізнього енеоліту (кін. 4 – поч. 3 тис. до н. е.), перекриваючим їх залишкам стійбищ пізньоямного і бабинського населення бронз. віку (1-а пол. 2 тис. до н. е.), а також с-ща скіф. часу (5 – поч. 3 ст. до н. е.). Досліджені рештки валу, зведеного поверх культур. нашарувань у 2-й пол. 13 – 14 ст. На пн. схилі останця наприкінці 16 – на поч. 17 ст. знаходився невеликий скит чи монастир, а за переказами, на майданчику і в масиві останця – укріплена скарбниця князів Вишневецьких. Можливо, з останніми об’єктами пов’язане спорудження смуги частоколу і також знахідки уламків емальованих кахлів 17 ст. Біля пн.-сх. схилу останця досліджено кілька підкурган. поховань 12–13 ст., у підніжжі виявлено 4 поселення 1 – поч. 2 тис. н. е. Серед знахідок – уламки ліпної кераміки, вироби з кварциту, кременю і граніту доби енеоліту–бронзи (кін. 4–2 тис. до н. е.), фрагменти гончар. посуду давньоруського і післямонгол. часів (11–13 ст.). Дослідники вважають, що на г. Пріся після монгол. навали переселилися мешканці літопис. м. Сніпорід, а в окрузі на поч. 15 ст. великий литов. князь Вітовт оселив частину вихідців із черкес. П’яти­гірря й золотоордин. володінь на Пн. Кавказі. Колекції з розкопок зберігаються у фондах Інституту археології НАНУ (Київ), Лубен. краєзн. музеї.

Літ.: Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы и Змиевые валы в области Днепровского Левобережья // Тр. 14-го Археол. съезда. Москва, 1911. Т. 3; Падалка Л. В. Прошлое Полтавской территории и ее заселение: исследование и материалы. П., 1914; Макаренко Н. Городища и курганы Полтавской губернии: (сб. топогр. сведений). П., 1917; Копилов Ф. Б. Посульська експедиція // Археол. пам’ятки УРСР. К., 1952. Т. 3; Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. К., 1987; Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України: Лубенський музей К. М. Скаржинської. К.; П., 2000; Моргунов Ю. Ю. Летописный город Снепород и его округа Х–ХІІІ вв. С.-Пе­тербург, 2012.

О. Б. Супруненко

Рекомендована література

  1. Ляскоронский В. Г. Городища, курганы, майданы и Змиевые валы в области Днепровского Левобережья // Тр. 14-го Археол. съезда. Москва, 1911. Т. 3;Google Scholar
  2. Падалка Л. В. Прошлое Полтавской территории и ее заселение: исследование и материалы. П., 1914;Google Scholar
  3. Макаренко Н. Городища и курганы Полтавской губернии: (сб. топогр. сведений). П., 1917;Google Scholar
  4. Копилов Ф. Б. Посульська експедиція // Археол. пам’ятки УРСР. К., 1952. Т. 3;Google Scholar
  5. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. К., 1987;Google Scholar
  6. Супруненко О. Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України: Лубенський музей К. М. Скаржинської. К.; П., 2000;Google Scholar
  7. Моргунов Ю. Ю. Летописный город Снепород и его округа Х–ХІІІ вв. С.-Пе­тербург, 2012.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Олександрівські поселення та городище / О. Б. Супруненко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-76285

Том ЕСУ:

24-й

Дата виходу друком тому:

2022

Дата останньої редакції статті:

2022

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

76285

Кількість переглядів цього року:

21

Схожі статті

Культура мови
Історичні місця  | Том 16 | 2016
О. Д. Пономарів
Жуляни
Історичні місця  | Том 9 | 2009
А. І. Шушківський
Лоцманська Кам'янка
Історичні місця  | Том 17 | 2016
В. В. Манюк

Нагору