ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Козубовський Федір Андрійович

КОЗУБО́ВСЬКИЙ Федір Андрійович (24. 07(05. 08). 1895, с. Богушево, нині Брест. обл., Білорусь – 02. 09. 1938, Київ) – археолог, музеєзнавець, бібліограф. Закін. учител. семінарію (1912), Смолен. учител. інститут (Росія, 1915). Від 1916 перебував на військ. службі. 1917 підтримував більшовиків, став одним із кер. Поліс. зброй. повстання 1918–19, командував 2-м Поліс. комуніст. повстан. полком. Від 1922 – інспектор Коростен. відділу освіти (нині Житомир. обл.); водночас від 1923 – співроб. Волин. н.-д. музею (Житомир); від 1924 – засн. і дир. Коростен. окруж. краєзнав. музею. Самостійно проводив археол. дослідж. на Коростенщині (розкопки поселень доби міді й бронзи та городищ і курган. поховань Київ. Русі), а також на Пд. Бузі. 1929–32 – директор Одес. обл. б-ки, зав. Одес. обл. архів. упр., чл. Одес. комісії краєзнавства; 1933–34 – вчений секр. ВУАН; за сумісн. 1934 – в. о. дир. Істор.-археогр. інституту ВУАН; 1934–36 – директор Інституту історії матеріал. культури АН УРСР, співзасн. його «Наукових записок» (усі – Київ). Організовував археол. експедиції на Чернігівщині, Черкащині, в Ольвії, очолював роботи з археол. обстеження тер. майбут. підтоплення ГЕС на Пд. Бузі. У квітні 1936 заарешт., 1938 за звинуваченням у контррев. діяльності засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1958.

Пр.: Записки про досліди археологічні коло м. Коростеня року 1925. Коростень, 1926; Археологічні дослідження на території БОГЕСу 1930–1932 рр.: Підсумки археологічних розвідкових робіт в районі майбутнього підтоплення Бозької гідроелектроцентралі. К., 1933; Експедиційні дослідження Інституту історії матеріальної культури ВУАН 1934 р. // Вісті ВУАН. 1934. № 8–9; Задачі історії матеріальної культури в другій п’ятилітці // Наук. зап. Інституту історії матеріал. культури. 1934. Кн. 1; Первісна стоянка на р. Бакшалі коло с. Анетівки (середній басейн р. Буг) // Там само. 1935. Кн. 5–6.

Літ.: Шовкопляс І. Г. До 75-річчя від дня народження Ф. А. Козубовського // УІЖ. 1970. № 8; Маньковська Р. В. Козубовський – директор Інституту історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. Вип. 3. К., 1998; Юркова О. Історично-археографічний інститут ВУАН: десять місяців діяльності // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Зб. ст. К., 2001. Вип. 5.

С. П. Юренко

Основні праці

Записки про досліди археологічні коло м. Коростеня року 1925. Коростень, 1926; Археологічні дослідження на території БОГЕСу 1930–1932 рр.: Підсумки археологічних розвідкових робіт в районі майбутнього підтоплення Бозької гідроелектроцентралі. К., 1933; Експедиційні дослідження Інституту історії матеріальної культури ВУАН 1934 р. // Вісті ВУАН. 1934. № 8–9; Задачі історії матеріальної культури в другій п’ятилітці // Наук. зап. Інституту історії матеріал. культури. 1934. Кн. 1; Первісна стоянка на р. Бакшалі коло с. Анетівки (середній басейн р. Буг) // Там само. 1935. Кн. 5–6.

Рекомендована література

  1. Шовкопляс І. Г. До 75-річчя від дня народження Ф. А. Козубовського // УІЖ. 1970. № 8;Google Scholar
  2. Маньковська Р. В. Козубовський – директор Інституту історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. Вип. 3. К., 1998;Google Scholar
  3. Юркова О. Історично-археографічний інститут ВУАН: десять місяців діяльності // Пробл. історії України: факти, судження, пошуки: Зб. ст. К., 2001. Вип. 5.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Козубовський Федір Андрійович / С. П. Юренко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-7994

Том ЕСУ:

13-й

Дата виходу друком тому:

2013

Дата останньої редакції статті:

2013

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

7994

Кількість переглядів цього року:

28

Схожі статті

Крамер
Людина  | Том 15 | 2014
С. І. Горошко
Зубар
Людина  |  Том 11 | 2011
Н. О. Сон
Марченко
Людина  |  Том 19 | 2018
В. Ю. Могилевський

Нагору