Карпенко Віктор Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Карпенко Віктор Петрович

КАРПЕ́НКО Віктор Петрович (15. 05. 1972, с. Хацьки Черкас. р-ну Черкас. обл.) – фізіолог рослин, мікробіолог. Д-р с.-г. н. (2011). Закін. Уман. с.-г. ін-т (1994), де й працює від 1995 (нині ун-т садівництва): від 2011 – проф. каф. біології. Наук. дослідження: механізми дії біологічно актив. речовин різної природи на фізіол.-біохім., анатом.-морфол., мікробіол. та фітоценотичні зміни і процеси у посівах с.-г. культур; підвищення продуктивності посівів с.-г. культур за умови зниженого хім. навантаження на довкілля.

Пр.: Біологічно активні речовини в рослинництві: Навч. посіб. К., 2008 (співавт.); Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин. Умань, 2012 (співавт.); Біологічна активність ґрунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. 2012. Вип. 1(65); Анатомо-морфологічна будова листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів // Modern Phytomorphology. 2012. № 2 (співавт.).

І. І. Мостов'як


Покликання на статтю