Карпенко Георгій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Карпенко Георгій Володимирович

КАРПЕ́НКО Георгiй Володимирович (24. 05(06. 06). 1910, м. Томськ, Росія – 15. 11. 1977, Львiв) – фахівець у галузi фiзико-хiмічної механiки матерiалiв. Син В. Карпенка. Д-р тех. н. (1953), проф. (1954), акад. АН УРСР (1967). Держ. премiя УРСР у галузі н. і т. (1977), премiя iм. Є. Патона АН УРСР (1971). Засл. діяч н. і т. УРСР (1960). Держ. нагороди СРСР. Закiн. Харкiв. мех.-машинобуд. iн-т (1931), де відтоді й працював. 1941–47 – в Ін-ті енергетики АН УРСР; 1947–50 – зав. лаб. Ін-ту буд. механіки АН УРСР (обидва – Київ); водночас 1943–46 – вчений секр. Відділ. тех. наук АН УРСР, 1946–51 – вчений секр. Президії АН УРСР, за сумісн. викладав у ВНЗах Києва, зокрема в авіац. ін-ті; 1952–77 – зав. відділу фіз.-хім. механіки матеріалів, 1952–72 – дир. Фiз.-мех. iн-ту АН УРСР (Львів). Засн. і гол. ред. ж. «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (1965–77). Основні напрями наук. досліджень: зниження міцності металів від втоми під впливом поверхнево-актив. середовищ, технології виготовлення деталей машин із заданою стійкістю до дії робочих середовищ і мех. навантажень. Запропонував нові теорії короз. втоми та водневої крихкості сталі. Очолював Львів. школу з фіз.-хім. механіки конструкц. матеріалів. 1980 Фiз.-мех. iн-ту АН УРСР присвоєно його ім'я. 1987 АН УРСР заснувала премiю iм. К.

Пр.: Влияние поверхностно-активной среды на процессы деформации металлов. Москва, 1954 (співавт.; англ. перекл. – 1958; 1960; нім. перекл. – 1964); Влияние активных жидких сред на выносливость стали. К., 1955; Вплив обробки поверхні на втомну міцність сталі в активних середовищах. К., 1958 (співавт.); Влияние механической обработки на прочность и выносливость стали. Москва; К., 1959; Корозійна втома сталі. К., 1959; Вплив водню на механічні властивості сталі. К., 1960; Новое в упрочнении металлов накаткой. К., 1960; Влияние водорода на свойства стали. Москва, 1962; Прочность стали в коррозионной среде. Москва; К., 1963; Коррозионное растрескивание стали. К., 1971 (співавт.); Влияние среды на прочнось и долговечность металлов. К., 1976; Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. Физико-химическая механика конструкционных материалов; Т. 2. Работоспособность конструкционных материалов в агрессивных средах. К., 1985.

Літ.: Федорченко І. М., Максимович Г. Г. Карпенко Георгій Володимирович // Вісн. АН УРСР. 1971. № 8; Георгій Володимирович Карпенко: Біобібліогр. покажч. К., 1978; Похмурський В. Академік Георгій Карпенко // Світогляд. 2008. № 5(13).

В. В. Панасюк


Покликання на статтю