Карпенко Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Карпенко Іван Васильович

КАРПЕ́НКО Іван Васильович (04. 12. 1956, с. Нехайки Драбів. р-ну Черкас. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2007). Закін. Київ. ун-т (1980). Відтоді працює у Харків. ун-ті: від 2001 – декан філос. ф-ту, від 2008 – проф., зав. каф. теор. і практ. філософії. Наук. дослідження: соц. філософія, історія філософії, філософія культури, метафілософія, філософія повсякденності. Розробив напрям філос.-культурол. дослідж., що тематизує на системно-концептуал. рівні взаємодоповнюючі зв'язки між філос. рецепцією повсякденності та конституюванням філос. простору культури.

Пр.: Философское пространство культуры: человек философствующий и человек повседневности. Х., 2006; Повсякденність в соціогуманітарному дискурсі // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту. Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наук. пр. К., 2006. № 10(23); Психосоциокультурная матрица философствования в философском пространстве культуры // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Філософія. 2006. № 750; Повсякденні витоки мови філософування // Там само. 2008. № 830; Філософія і світ повсякденності // Філос. обрії. 2009. Вип. 22; Трансісторична комунікація смислів у вимірі повсякденності // Філософія спілкування. 2010. № 3.

Д. М. Чорний


Покликання на статтю