Карпенко Ольга Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Карпенко Ольга Петрівна

КАРПЕ́НКО Ольга Петрівна (07. 03. 1950, м. Ачинськ Краснояр. краю, РФ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1996). Закін. Київ. ун-т (1975). У 1976–91 працювала в Ін-ті мовознавства АН УРСР; від 1991 – в Ін-ті укр. мови НАНУ (обидва – Київ): від 1997 – пров. н. с. Наук. дослідження: істор. ономастика, етимологія апелятив. та пропріал. лексики, етногенез слов'ян, гідронімікон України. Співавторка колектив. праць «Київське Полісся (етнолінгвістичне дослідження)» (1989), «Ономастика України першого тисячоліття нашої ери» (1992), «Ономастика України та етногенез східних слов'ян» (1998), «Ономастика Полісся» (1999); співукладачка «Словника мікрогідронімів України» (2004; усі – Київ).

Пр.: Назви річок Нижньої Правобережної Наддніпрянщини. К., 1989; Гідронімікон Центрального Полісся. К., 2003; Етимологічні нотатки з мікротопонімії Полісся // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Мовознавство. 2007. Вип. 1(16); Зі спостережень над українськими діалектизмами // Студії з ономастики та етимології. 2009. К., 2009; Старожитності Житомирщини XV–XVI ст. (на матеріалі ойконімії) // Мовознавство. 2010. № 1.

Л. В. Рябець


Покликання на статтю