Карпов Володимир Порфирович — Енциклопедія Сучасної України

Карпов Володимир Порфирович

КА́РПОВ Володимир Порфирович (Карпов Владимир Порфирьевич; 28. 03(09. 04). 1870, Москва – 14. 07. 1943, м. Саратов, РФ) – російський гістолог, ембріолог, цитолог. Д-р медицини (1904), проф. (1915). Закiн. Моск. ун-т (1893), де й працював (з перервою): від 1910 – приват-доц., від 1914 – екстраординар. проф. каф. гістології та ембріології, зав. гістол. кабінету; 1897–1906 – у Моск. с.-г. ін-ті; водночас 1898–1916 – викл. 1-ї Моск. зуболікар. школи, від 1907 – Моск. вищих жін. курсів. Від 1917 – проф. Вищих жін. курсів у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ), 1918 брав участь в орг-ції на їхній базі і був першим ректором Катеринослав. ун-ту, викладав у Мед. академії. Співзасн. (1921) i ред. «Екатеринославского медицинского журнала». Від 1925 – проф., зав. каф. гістології, декан мед. ф-ту 2-го Моск. ун-ту. Від 1932 – на пенсії. Досліджував прямий поділ клітин, прижиттєву будову ядра, запропонував нову інтерпретацію мітозу. Зробив знач. внесок у розроблення заг. теорії мікроскопа. Дослідив і опублікував біографію Ж.-Б. Ламарка. Переклав рос. мовою усі твори Аристотеля на біол. тематику. Автор низки праць з філософії (розвивав ідею т. зв. орган. натурфілософії, виступав із критикою віталізму) та історії біології.

Пр.: Очерк общей теории микроскопа в ее историческом развитии. Москва, 1907; Витализм и задачи научной биологии в вопросе о жизни // Вопр. философии и психологии. 1909. № 98, 99; Основные черты органического понимания природы. Москва, 1913; О прижизненном строении ядра // Екатеринослав. мед. журн. 1924. № 10; Начальный курс гистологии. 7-е изд. Москва; Ленинград, 1931.

Літ.: Гуркин В. А. В. П. Карпов // Вопр. истории естествознания и техники. 1988. № 3; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVIII – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003; Твердохліб І. В., Чайковський Ю. Б. Професор В. П. Карпов і значення його наукової спадщини для сучасної теоретичної медицини // Карповські читання: Мат. 2-ї Всеукр. наук. морфол. конф. Дн., 2005; Липшиц.

О. Є. Пахомов, В. С. Савчук


Покликання на статтю