Карпов Леонід Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Карпов Леонід Михайлович

КА́РПОВ Леонід Михайлович (14. 01. 1943, с. Котліне Красноармій. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – біохімік, фармаколог, фізіолог. Д-р біол. н. (1994), проф. (2004). Закін. Одес. ун-т (1966), де відтоді й працює: 1985–97 – зав. лаб. біол. проблем, від 2000 – зав. каф. фізіології людини і тварин. Вивчає біохім. та фізіол. властивості вітамінів, біологічно актив. речовин, їх похідних і комплексів. Розробляє серію полівітамін. препаратів та комплексів фізіологічно актив. речовин різної природи, зокрема нейрофармакол. призначення. Брав участь у створенні препаратів «Ліпоамід», «Пікамілон», «Пантогам» та ін.

Пр.: Вміст лактату і пірувату в органах щурів за умов інгібування біосинтезу білка і введення тваринам полівітамінів // Вісн. Одес. ун-ту. Сер. Біологія. 2004. Т. 9, вип. 1; Биохимический состав биомассы штаммов Arthrospira (Spirulina) platensis // Мікробіологія і біотехнологія. 2008. № 1; Активність піруватдегідрогеназного комплексу в органах щурів через різні терміни після внутрішньом'язового введення вітамінів групи В та їх комплексів // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Біологія. 2010. Вип. 10, № 878 (усі – співавт.).

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Т. В. Васильєва, Н. Г. Юргелайтіс


Покликання на статтю