Крилов Микола Митрофанович — Енциклопедія Сучасної України

Крилов Микола Митрофанович

КРИЛО́В Микола Митрофанович (17(29). 11. 1879, С.-Пе­тер­бург – 11. 05. 1955, Москва) – матема­тик. Д-р математики (1917), проф. (1910), акад. АН УРСР (1922) і СРСР (1929). Засл. діяч н. УРСР (1939). Держ. нагороди СРСР. За­кін. С.-Пе­тербур. гірн. ін-т (1902). Поглиблював свої знання у Фран­ції, Італії. 1910–17 працював у Петрогр. (нині С.-Пе­тербург) гірн. ін-ті: від 1912 – проф. каф. диференціал. та інтеграл. числення; 1918–22 – зав. каф. математики Крим. ун-ту (Сімферополь); 1922–43 – зав. каф. матем. фізики Ін-ту буд. механіки АН УРСР (Київ). Від 1943 – у Москві. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії інтерполяції і мех. квадратур, на­ближ. інтегрування диференціал. рівнянь матем. фізики (запропонував метод узагальн. коефіцієнтів Фур'є), неліній. механіки. Спільно зі своїм учнем М. Боголюбовим розробив метод усереднення (метод К.–Боголюбова), новий наук. напрям – нелінійну механіку – і асимптот. теорію неліній. коливань (1934–37). У 1965 АН УРСР заснувала премію ім. К.

Пр.: Основні проблеми математичної фізики і техніки. 1932; Основные проблемы нелинейной механики. 1932 (спів­авт.); Новые методы нелинейной механики в их применении к изучению работы электронных генераторов. 1934 (спів­авт.); Приложение методов нелинейной механики к теории ста­цио­нар­ных колебаний. 1934 (спів­авт.); Введе­ние в нелинейную механику. 1937; Из­бранные труды: В 3 т. 1949–61 (усі – Київ).

Літ.: Исакова О. В. Николай Митрофанович Крылов. Москва, 1945; Николай Митрофанович Крылов (краткая биография и библиография) // УМЖ. 1955. Т. 7, № 3; Митропольский Ю. А., Боголюбов А. Н. Николай Митрофанович Крылов. К., 1979; Математики. Ме­ханики.

О. М. Боголюбов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю