Картель Микола Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Картель Микола Тимофійович

КАРТЕ́ЛЬ Микола Тимофійович (16. 12. 1948, с. Гоголів Бровар. р-ну Київ. обл.) – хімік. Чоловік Л. Карачевцевої. Д-р хім. н. (1990), проф. (1992), акад. НАНУ (2012). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Премія президентів АН Білорусі, Молдови та України (1997). Закін. Київ. ун-т (1971). Працював у відділі радіац. хімії Ін-ту фіз. хімії АН УРСР (1971–79); Ін-ті заг. та неорган. хімії АНУ (1979–91): зав. лаб. синтет. вугілля та вуглецевих гемосорбентів відділу сорбції та тонкого неорган. синтезу (1984–89), заст. кер. однойм. відділ., створ. на базі відділу (1989–91); Ін-ті сорбції та проблем ендоекології НАНУ (1991–2007): заст. дир. з наук. роботи; від 2008 – дир. та водночас зав. відділу фізико-хімії нанопористих та нанорозмір. вуглецевих матеріалів Ін-ту хімії поверхні НАНУ (усі – Київ). За сумісн. – проф. каф. технології неорган. речовин та заг. хім. технології хім.-технол. ф-ту Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» (1992–94) та каф. хімії природн. ф-ту Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» (1994–2008). Осн. напрями наук. діяльності: вивчення радіац.-хім. ефектів у поверхн. шарі адсорбентів; розроблення теорії і методів синтезу вуглецевих сорбентів заданої поруватої структури та хімії поверхні; дослідж. механізмів хім. та електрохім. реакцій за участі поверхні вуглецевих сорбентів; створення сорбентів мед. призначення та вивчення механізмів їхньої детоксикац. дії.

Пр.: Радиационно-химические процессы в гетерогенных системах на основе дисперсных окислов. Москва, 1981 (співавт.); Возможности терапевтического действия медицинских сорбентов на основе активированных углей // Эфферент. терапия. 1995. Т. 1, № 4 (співавт.); Получение и свойства углеродного адсорбента из полиэтилентерефталата // ЖПХ. 2001. Т. 74, вып. 10; Комбинированный энтеросорбент карбоксимам для нормализации основных биохимических показателей организма, профилактики и лечения ишемичной болезни сердца // Эфферент. терапия. 2004. Т. 10, № 4 (cпівавт.); Combined and Hybrid Adsorbents. Dordrecht, 2006 (cпівавт.); Полісахаридні харчові добавки – компоненти ентеросорбційних препаратів // Екол. вісн. 2007. № 1 (співавт.); Physicochemical properties and biocompatibility of polymer/carbon nanotubes composites // Nanomaterials and Supramolecular Structures. Dordrecht; Heidelberg; London; New York, 2009.

Літ.: Микола Тимофійович Картель: Біобібліографія. К., 2008.

А. М. Дацюк


Покликання на статтю