Картографія Державне науково-виробниче підприємство — Енциклопедія Сучасної України

Картографія Державне науково-виробниче підприємство

«КАРТОГРА́ФІЯ» Державне науково-виробниче підприємство – картографічне видавництво. Засн. 1944 як Київ. картогр. ф-ка, від 1962 – ф-ка № 1 Гол. упр. геодезії та картографії СРСР, від 1975 – Наук.-редакційне картоскладал. підпр-во (НРКП), згодом НРКП вироб. картоскладал. об'єдн. (ВКО) «Картографія», Київ. НРКП ВКО «Картографія», Київ. НРКП, від 1993 – Держ. н.-д. та експерим.-вироб. підпр-во картографії (НВП «Картографія»). Від 2001 – сучасна назва. 1944–77 осн. видом діяльності ф-ки було друкування накладів картогр. продукції: 6,2 млн прим. навч. карт, 13 млн – довідк. карт, 500 тис. – турист. схем, 344 тис. – топогр. карт. Картоукладал. підрозділ ф-ки, що мав допоміжне значення, готував до вид. здебільшого топогр. карти, стінні політ.-адм. та навч. карти, карти-вклейки до енциклоп. вид. Після реорганізації ф-ки в НРКП значно збільшено картоукладал. потужності; підпр-во спеціалізувалося на картогр. редакційно-укладал. роботах, оформленні карт і підготовці їх до вид. Нині підпр-во розробляє великий асортимент картогр. продукції: довідк. і наук.-довідк. атласи світу та України; політ.-адм. карти; атласи й карти туристичні, автомоб. шляхів, міст; навч. атласи та карти; рельєфні карти; глобуси тощо. Від 1998 підпр-во працює переважно за комп'ютер. технологіями створення карт, що дало змогу значно підвищити якість вид. і збільшити їх асортимент. Так, 1997 видано 46 найменувань картогр. продукції, від 2006 – бл. 200 найменувань щорічно. Серед вид. – тритом. «Атлас української мови» (1984; 1988; 2001), «Атлас снежно-ледовых ресурсов мира» (1997), серія адм. карт обл. України масштабу 1:250 000 (від 2002), «Атлас світу» (2005), «Національний атлас України» (2007), серія «Пам'ятки картографії України» (2004; 2009; 2011), «Атлас автошляхів. Україна» (2008, масштаб 1:250 000), «Атлас вчителя» (2010). Підпр-во також займається створенням електрон. карт і унормуванням геогр. назв. Електронні великомасштабні карти тер. України та плани міст створ. для навігації, перепису насел. та ін. потреб економіки. Відділ стандартизації геогр. назв займається унормуванням назв геогр. об'єктів: розроблено 28 інструкцій (кодексів усталеної практики) з передавання укр. мовою геогр. назв і термінів зарубіж. країн; проводяться роботи зі створення та ведення Держ. реєстру геогр. назв; співроб. беруть участь у роботі Групи експертів ООН з геогр. назв. Видання підпр-ва неодноразово відзначали нагородами на міжнар. і вітчизн. виставках і конкурсах. 2005 Міжнар. картогр. торг. асоц. визнала «К.» найкращим картогр. вид-вом Європи. Співроб. підпр-ва за роботу зі створення «Національного атласу України» (2007) Л. Веклич, І. Руденко, Р. Соссі присуджено Держ. премію України в галузі н. і т. (2009). Кількість працівників – 136 осіб (2012). Дир. – Р. Сосса (1994–2005, від 2007).

Р. І. Сосса


Покликання на статтю