Кассіч Володимир Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кассіч Володимир Юрійович

КА́ССІЧ Володимир Юрійович (08. 06. 1954, м. Люботин Харків. р-ну Харків. обл.) – ветеринарний лікар. Син Ю. Кассіча. Д-р вет. н. (2004). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1976). Працював на Харків. станції по боротьбі з хворобами тварин (від 1977), у Харків. обл. наук.-вироб. вет. лаб. (від 1979), на Харків. біол. ф-ці (від 1983); від 1990 – в Ін-ті експерим. і клін. вет. медицини УААН (Харків): зав. лаб. вивчення хвороб молодняку (від 2005); від 2006 – зав. каф. епізоотології, орг-ції та економіки вет. справи Сум. аграр. ун-ту. Вивчає вплив іонізуючої радіації на мікобактерії й перебіг туберкульозу тварин на радіоактивно забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС тер. України. Співавтор технології вироб-ва туберкулінів для діагностики туберкульозу тварин та алергену з атипових мікобактерій.

Пр.: Особливості культивування та мінливість мікобактерій під впливом іонізуючої радіації // ВМУ. 1997. № 9; Вплив радіаційного забруднення на епізоотологічну ситуацію з туберкульозу великої рогатої худоби в господарствах України // Там само. 2003. № 10 (співавт.); Достижения науки и практики в борьбе с туберкулезом животных в хозяйствах Украины // Вет. патология. 2004. № 1–2(9) (співавт.); Експериментальне випробування дезінфектанту бровадез-плюс щодо збудників туберкульозу // ВМУ. 2008. № 3 (співавт.); Хламідіоз тварин: етіологія, поширення в північно-східному регіоні України, засоби специфічної профілактики // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. Сер. Вет. медицина. 2010. Вип. 3(26) (співавт.).

М. П. Овдієнко, О. В. Волосянко


Покликання на статтю