Кассіч Юрій Якович — Енциклопедія Сучасної України

Кассіч Юрій Якович

КА́ССІЧ Юрій Якович (21. 02. 1929, с. Манченки, нині смт Харків. р-ну Харків. обл. – 31. 08. 2004, Харків) – ветеринарний лікар. Батько В. Кассіча. Д-р вет. н. (1981), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Харків. вет. ін-т (1953). Відтоді працював вет. лікарем у Харків. обл.; 1960–61 – зав. радіол. відділу Харків. обл. вет. лаб. Від 1961 – в Ін-ті експерим. і клін. вет. медицини УААН (Харків): 1975–97 – зав. лаб. вивчення туберкульозу, 1997–2004 – гол. н. с. Вивчав проблеми профілактики, діагностики та боротьби з туберкульозом тварин. Розробив антиген для діагностики захворювань у с.-г. тварин, технологію біофабрич. вироб-ва туберкуліну очищеного для ссавців. Обґрунтував комплекс заходів з пастеризації молока при туберкульозі за новим режимом на устаткуванні інфрачервоного електр. нагріву.

Пр.: Про теоретичні основи використання РЗК з метою діагностики активних форм туберкульозу великої рогатої худоби // Ветеринарія. К., 1968. Вип. 16; Туберкулез животных и меры борьбы с ним. К., 1990 (співавт.); Антигенна спорідненість видів мікобактерій та її значення для діагностики туберкульозу тварин // ВМУ. 1997. № 10 (співавт.); Изучение бактерицидных свойств препаратов, предлагаемых для дезинфекции при туберкулезе животных // Проблеми зооiнженерiї та вет. медицини: Зб. наук. пр., присвяч. 150-рiччю вiд дня заснування Харків. зоовет. ін-ту. Х., 2001. Вип. 9(33), ч. 1 (співавт.); Селекцiя культур атипових мiкобактерiй // Вет. медицина: Мiжвiд. темат. наук. зб. Х., 2002. Вип. 80 (співавт.).

Літ.: Юрий Яковлевич Кассич: Библиогр. указ. Х., 1999; Завгородній А. І. Кассіч Юрій Якович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

А. І. Завгородній


Покликання на статтю