Кастерін Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кастерін Микола Петрович

КАСТЕ́РІН Микола Петрович (01(13). 12. 1869, Городець Калуз. губ., Росія – 10. 03. 1947, Москва) – фізик. Д-р фізики (1905). Закін. Моск. ун-т (1892), де залиш. для підготовки до професор. звання і працював від 1894: від 1899 – приват-доц. теор. фізики. 1906–20 – у Новорос. ун-ті: зав. каф. фізики, водночас 1910 – декан фіз.-мат. ф-ту, 1910–12 – зав. Астрон., 1912–18 – Магніто-метеорол. обсерваторій; водночас від 1919 – проф. Хім.-фармацевт. ін-ту, Ін-ту приклад. хімії, 1920–21 – Фіз.-мат. ін-ту (усі – Одеса). Від 1922 – у Моск. ун-ті: н. с. НДІ фізики, від 1941 – проф. каф. фізики. 1930–31 – консультант Центр. аерогідродинам. ін-ту (Москва). Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії поля, теорії світл. квантів, ліпман. кольор. фотографії та дисперсії світла, електромагніт. розповсюдження звук. хвиль у неоднорід. середовищах, аеродинаміки вихрового руху. Виявив аномал. дисперсію звуку в неоднорід. середовищі; закономірності період. структур (неоднорід. середовищ). Запропонував вібрац. метод випробування міцності посудини, матем. теорію терміч. стійкості керам. труб. Заперечував теорію відносності Айнштайна, висуваючи натомість власну альтернат. теорію, побудов. на класич. принципах Дж.-К. Максвелла. Співпрацював із вид-вом «Mathesis» (Одеса), для якого переклав з нім. мови «Курсъ физики» Г.-А. Лоренца (у 2-х т., 1910).

Пр.: О дисперсии звуковых волн в неоднородной среде // Журн. Рос. физ.-хим. об-ва. 1898. Т. 30; О несостоятельности принципа относительности Эйнштейна // Изв. РАН. 1918. № 1/3; Механическая часть физики: Курс лекций, читанный в император. Новорос. ун-те в 1918 г. О., 1919; Вывод основных законов квантовой теории из уравнений Максвелла // Журн. Рос. физ.-хим. об-ва. 1926. Т. 8; Обобщение математической формулировки закона аберрации света и принципа Допплера и следствия из этого для теории Майнельсона и Дайтона–Миллера // Докл. АН СССР. Сер. А. 1932. № 10; Вихревой гистерезис // Вест. Моск. ун-та. 1949. № 10 (співавт.).

Літ.: Тамм И. Е. О работах Н. П. Кастерина по электродинамике и смежным вопросам // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1937. № 3; Тепляков Г. М. Николай Петрович Кастерин // История и методология естествен. наук. Москва, 1971. Вып. 10; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Ю. Ф. Ваксман


Покликання на статтю