Касьяненко Інга Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Касьяненко Інга Володимирівна

КАСЬЯ́НЕНКО Інга Володимирівна (29. 12. 1924, Київ – 31. 01. 2008, там само) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1970), проф. (1977). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Закін. Київ. мед. ін-т (1947). Працювала в Ін-ті клін. медицини (нині Ін-т кардіології НАМНУ, 1948–52); Ін-ті фізіології АН УРСР (1952–67); від 1967 – в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ (усі – Київ): зав. відділу протипухлин. терапії (1970–92), пров. н. с. (1992–2000). Гол. хіміотерапевт МОЗ УРСР (від 1971). Наук. дослідження: місцеві й заг. зміни в організмі осіб з передпухлин. захворюваннями та раком внутр. органів; розроблення схем хіміотерапії й хіміопромен. лікування, імунотерапії хворих на рак.

Пр.: Роль гормонов коры надпочечников в физиологии и патологии желудка. 1968; Микроэлементы у больных предопухолевыми заболеваниями и раком внутренних органов. 1972; Общие и местные изменения в организме при предопухолевых болезнях и раке желудка. 1974; Лекарственное лечение больных раком легкого. 1977 (співавт.); Гемодепресія при протипухлинній хіміотерапії. 1997 (усі – Київ).

С. Д. Шербан


Покликання на статтю