Катагенез — Енциклопедія Сучасної України

Катагенез

КАТАГЕНЕ́З (від грец. ϰατα – вниз, проти і ...генез) – один із напрямів еволюційного процесу, що призводить до регресивних змін організмів. Термін «К.» застосовують як синонім до поняття «катаморфоз», запропонованого 1939 І. Шмальгаузеном. Еволюція шляхом К. призводить до заг. недорозвитку, спрощення будови, деспеціалізації (втрати спец. пристосувань); окремі органи стають зайвими і редукуються. Здебільшого в основі К. лежить перехід до менш актив. способу життя, від життя у відкритих просторах до прихованого життя (в ґрунті, рослин. тканинах). Серед прикладів груп організмів, які виникли шляхом К., – моховатки, коловертки, вусоногі і гіллястовусі ракоподібні, кліщі, покривники. Поняття «К.» також застосовують у геології на позначення природ. процесу зміни осад. гір. порід, що настає після діагенезу і передує метаморфізму. Полягає у знач. ущільненні порід, утворенні вторин. мінералів, перекристалізації речовин та ін. Відбувається в умовах зростання тиску і т-ри внаслідок занурення порід на глибину, зумовленого тектоніч. рухами.

А. І. Шушківський, Н. М. Фещенко


Покликання на статтю