Катаєва Світлана Євгенівна — Енциклопедія Сучасної України

Катаєва Світлана Євгенівна

КАТА́ЄВА Світлана Євгенівна (29. 05. 1939, Київ) – біохімік. Д-р мед. н. (1991), проф. (1994). Закін. Київ. ун-т (1966). Працювала у ВНДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластич. мас (нині Ін-т екогігієни і токсикології, Київ, 1967–76); відтоді – у Київ. мед. академії післядиплом. освіти: 1996–2002 – проф. каф. гігієни й екології людини; від 2003 – в Ін-ті підвищення кваліфікації Укрметртестстандарту: від 2004 – зав. каф. якості та безпеки харч. продуктів; від 2005 – проф. каф. біотехнології Ін-ту післядиплом. освіти Нац. ун-ту харч. технологій (обидва – Київ). Наук. дослідження: сан.-хім. вивчення полімер. матеріалів, якість та безпека харч. продуктів і води.

Пр.: Миграция вредных химических веществ из полимерных материалов. Москва, 1978 (співавт.); Методы санитарно-химического анализа пластмасс и вредных веществ, выделяющихся при переработке полиолефинов и полистирола: Метод. пособ. К., 1991; Безпека використання полімерної упаковки на основі поліолефінів і полівінілхлориду у виробництві хліба та інших харчових продуктів: Навч. посіб. К., 2008; Аудит систем управління безпечністю харчових продуктів: Навч. посіб. К., 2010 (співавт.).

Р. І. Гош


Покликання на статтю