Каталенець Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Каталенець Анатолій Іванович

КАТАЛЕ́НЕЦЬ Анатолій Іванович (31. 03. 1939, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – гірничий інженер. Д-р геол.-мінерал. н. (1996), проф. (2003). Закін. Криворіз. гірничоруд. ін-т (1962), де 1974–2006 й працював (нині тех. ун-т). Від 2006 – проф. Криворіз. екон. ін-ту Київ. екон. ун-ту. 1962–64 – у Тімін. геол.-розв. партії (м. Леніногорськ, Казахстан); 1964–74 – на Леніногор. поліметалевому комбінаті. Основні напрями наук. досліджень: геол. будова, пошуки та розвідка корис. копалин, їх екон. оцінка, економіка мінерал. сировини.

Пр.: Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Структуры рудных районов. К., 1989; Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Минералогия. К., 1989; Эволюция рудного вещества при метаморфозно-метасоматических преобразованиях ультраосновных пород // Геохимия и рудообразование. К., 1992. Вып. 19; Про новий генетичний тип мусковіту в Україні // Відомості Академії гірн. наук. 1997. № 4; Про зв'язок коливань і циклів в економіці з виробництвом залізорудної сировини як основної економічної оцінки її родовищ // Вісн. соц.-екон. досліджень. 2010. Вип. 39.

В. Б. Коваль


Покликання на статтю