Калабухін Юрій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Калабухін Юрій Євгенович

КАЛАБУ́ХІН Юрій Євгенович (18. 02. 1960, Харків) – фахівець у галузі залізничного транспорту. Д-р тех. н. (2010). Закін. Харків. ін-т (1982; спеціальність «тепловози та тепловозне госп-во») та академію (2001; спеціальність «менеджер-економіст») залізнич. транспорту, де від 1982 й працює (нині Укр. академія залізнич. транспорту): від 2006 – декан ф-ту економіки залізнич. транспорту. Осн. напрям наук. дослідж. – методологія визначення тех.-екон. показників функціонування тягового рухомого складу з урахуванням життєвого циклу.

Пр.: Теоретичні положення визначення вартості життєвого циклу тягового рухомого складу // Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транспорту. 2008. Вип. 24; Аналіз сучасних підходів до оцінки техніко-економічних показників функціонування тягового рухомого складу на основі вартості життєвого циклу // Зб. наук. пр. Укр. академії залізнич. транспорту. Х., 2009. Вип. 107 (співавт.); Методологія та результати оцінки техніко-економічних показників використання сучасних маневрових тепловозів для виконання вивізної роботи // Там само. Вип. 108; Методологія та результати оцінки техніко-економічних показників використання сучасних маневрових тепловозів для роботи на маневровій горці // Там само. 2009. Вип. 110; Методологія оцінки екологічних показників функціонування магістральних тепловозів // Вісн. Сх.-укр. ун-ту. 2009. № 4(134), ч. 2.

Л. П. Ватуля


Покликання на статтю