Калашник Наталія Григорівна — Енциклопедія Сучасної України

Калашник Наталія Григорівна

КАЛА́ШНИК Наталія Григорівна (08. 03. 1955, Запоріжжя) – педагог. Д-р пед. н. (2004), проф. (2005). Закін. Орєхово-Зуєв. пед. ін-т (Моск. обл., 1977) та Запоріз. ун-т (1992). Працювала у Мелітоп. ін-ті механізації с. госп-ва (1978–80); кер. навч. центру з вивчення іноз. мов Запоріз. обл. військ. упр. (1980–87); доц., зав. каф., заст. декана ф-ту соц. педагогіки і практ. психології Запоріз. ун-ту (1987–96); зав. каф. іноз. мов, деканом 2-го ф-ту Запоріз. юрид. ін-ту (1996–2005); від 2005 – заст. голови Держ. департаменту України з питань виконання покарань (Київ). Наук. дослідження: розвиток укр. освіт. системи, зокрема система освіти молоді, проблеми формування в неї естет. культури; принципи естет. культури кер. установ кримінал.-виконав. служби. Авторка навч. посібників «Густосологія: В 10 т.» (2009), «Густосологія та креативність особистості» (2010; обидва – Харків).

Пр.: Эстетическое воздействие знаков и символов телевизионных программ на восприятие информации аудиторией // Теор. питання культури освіти та виховання: Зб. наук. пр. К., 2002. Вип. 22 (співавт.); Естетичний смак як ознака талановитості дорослих та обдарованості дітей // Педагогіка і психологія формування твор. особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. К.; З., 2002; Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання. З., 2005.

С. В. Латанський

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
С. В. Латанський . Калашник Наталія Григорівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=10399 (дата звернення: 31.07.2021)