Калашникова Галина Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Калашникова Галина Федорівна

КАЛА́ШНИКОВА Галина Федорівна (19. 03. 1932, м. Краснодар, РФ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1982), проф. (1983). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1954). Працювала викл. Карачаєво-Черкес. пед. ін-ту (РФ, 1961–63); Ростов. ун-ту (1964); від 1965 – у Харків. пед. ун-ті: 1980–85 – зав. каф. рос. мови, від 1985 – проф. цієї каф. Наук. дослідження: теор. проблеми заг. мовознавства і сучас. синтаксису, змістовна та структурна орг-ції складного речення й тексту, стилістика худож. мовлення, методика викладання рос. мови. Авторка посібника «Синтаксис многокомпонентного сложного предложения в системе филологического образования в вузе и в школе» (Х., 1998). Співукладачка «Русско-украинского и украинско-русского словаря лингвистических терминов» (К., 1995).

Пр.: Многокомпонентные сложные предложения в современном русском языке. Х., 1979; Про типологію поліпредикативних складних речень у російській та українській мовах // Мовознавство. 1988. № 3; Структурно-семантический и стилистический анализ художественного текста. Х., 1989 (співавт.); Вопросы полипредикативного (многокомпонентного) сложного предложения. Х., 1991; Вопросы теории многокомпонентного сложного предложения. Х., 1993; 1997 (співавт.); Репрезентация языковой действительности в структурной схеме многокомпонентного сложного предложения // Слово в языке и речи: Междунар. сб. науч. тр. Елец, 2009 (співавт.).

Т. П. Стаканкова


Покликання на статтю