Калашникова Світлана Андріївна — Енциклопедія Сучасної України

Калашникова Світлана Андріївна

КАЛА́ШНИКОВА Світлана Андріївна (03. 01. 1970, Київ) – педагог. Д-р пед. н. (2011). Закін. Київ. пед. ін-т (1992). Працювала 1995–2006 у Нац. академії держ. упр. при Президентові України: 2002–04 – дир. центру дистанц. навч., 2004–06 – проректор з міжнар. зв'язків; від 2006 – дир. Ін-ту лідерства, інновацій та розвитку (обидва – Київ); водночас 2007–12 – проректор з інновац. розвитку Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка; від 2012 – перший заст. дир. Ін-ту вищої освіти НАПНУ (Київ). Наук. дослідження: лідерство, професіоналізація упр., упр. освітою та освіт. кадрами, підготовка управлін. кадрів, інновації в освіті.

Пр.: Побудова моделі підготовки управлінських кадрів для інституцій Європейського Союзу: аналіз діяльності Європейської школи управління // Вища освіта України. 2008. № 4. Дод. 1; Професіоналізація управління: сутність, складові та фактори впливу // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Педагогіка та психологія. 2009. Вип. 470; Планування та реалізація освітніх проектів: Навч. посіб. К., 2009; Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства. К., 2010.

Ж. В. Таланова


Покликання на статтю