Каленська Світлана Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Каленська Світлана Михайлівна

КАЛЕ́НСЬКА Світлана Михайлівна (15. 02. 1960, с. Амангельди, Казахстан) – фахівець у галузі рослинництва. Д-р с.-г. н. (2002), проф. (2003), чл.-кор. НААНУ (2007). Засл. діяч н. і т. України (2018). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1982). У 1988–2002 працювала в Ін-ті землеробства УААН (смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.): від 2001 – гол. н. с.; водночас від 1997 – у Нац. ун-ті біоресурсів і природокористування України (Київ): 2002–06 та від 2009 – зав. каф. рослинництва, 2006–09 – дир. НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва при Ун-ті. Вивчає адаптив. потенціал с.-г. культур, розробляє технології їх вирощування, а також методи визначення якості насіння, способи його оброблення перед посівом. Обґрунтувала особливості впливу елементів технологій вирощування (зокрема фізіологічно актив. речовин, засобів захисту рослин) на стійкість зерн., тех. і корм. культур до біотич. стрес. чинників середовища та на рівень продуктивності.

Пр.: Деструкція хімічних засобів захисту рослин у сучасних технологіях вирощування озимих зернових культур // ВАН. 1999. № 11; Цукрові буряки (вирощування, збирання, зберігання). К., 2005; Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання. К., 2009; Альтернативні способи передпосівної обробки насіння сої // Агробіологія: Зб. наук. пр. Біла Церква, 2009. Вип. 1(64); Продуктивність та фітосанітарний стан тритикале ярого залежно від мінерального живлення та норм висіву // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. К., 2010. Вип. 143 (усі – співавт.).

С. П. Танчик


Покликання на статтю