Каленюк Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Каленюк Петро Іванович

КАЛЕНЮ́К Петро Іванович (05. 02. 1947, с. Шмирки Волочис. р-ну, нині Хмельн. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Моск. ун-т (1970). Працював у Ін-ті приклад. проблем механіки і математики АН УРСР (Львів, 1973–87): від 1977 – ст. н. с.; від 1987 – у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 1993 – зав. каф. обчислюв. математики та програмування, від 2001 – дир. Ін-ту приклад. математики та фундам. наук. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії диференціал. рівнянь і функціон. аналізу. Запропонував узагальн. метод розділення змінних і на його основі (спільно з З. Нитребичем) розробив операц. (диференціал.-символ.) метод розв'язування задач Коші у різних функціон. просторах для ліній. диференціал. рівнянь і систем рівнянь із частин. похідними.

Пр.: Узагальнення методу розділення змінних // УМЖ. 1974. Т. 26, № 5; Якісні методи теорії диференціальних рівнянь. К., 1977 (співавт.); Обобщенный метод разделения переменных. К., 1993 (співавт.); Узагальнена схема відокремлення змінних: Диференціал.-символ. метод. Л., 2002 (співавт.); Задача з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2010. Т. 53, № 4 (співавт.).

Літ.: Петро Іванович Каленюк: Біобібліогр. покажч. Л., 2007.

Б. Й. Пташник


Покликання на статтю