Калинеску Тетяна Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Калинеску Тетяна Василівна

КАЛИНЕ́СКУ Тетяна Василівна (20. 10. 1957, смт Лутугине Ворошиловгр. обл., нині місто Луган. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2004), проф. (2005). Засл. діяч н. і т. України (2016). Закін. Ворошиловгр. маш.-буд. ін-т (1979). Працювала економістом (1979–83); у Луган. філії Ін-ту економіки пром-сті АНУ (1987–93); від 1996 – у Сх.-укр. ун-ті (Луганськ): 2003–04 – зав. каф. контролю та аудиту, від 2004 – зав. каф. оподаткування. Наук. дослідження: формування оптимал. податк. політики для підпр-в депресив. регіонів, зменшення соц.-екон., екол. і податк. навантаження на насел. регіонів шляхом підвищення соц. відповідальності бізнесу та реформування податк. системи України.

Пр.: Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств. Лг., 2003; Налоговая политика и воспроизводство человеческого капитала в Украине // Налогообложение: проблемы науки и практики. Х., 2007; Ksztaltowane systemu motywacji w warunlach internacjonalizacji dzialalnośi przedsiębiorstw // Perspectywy rozwoju wspόłpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorstw. Warszawa, 2009 (співавт.); Бізнес, влада, податкова адміністрація – партнери чи супротивники // Податк. навантаження: потреби регіону і можливість стягнення податків в умовах кризи. Лг., 2010; Особенности современной налоговой парадигмы в условиях модернизации экономики // Налоговые реформы. Теория и практика. Москва, 2010.

О. В. Єпіфанова


Покликання на статтю