Калинович Іван Титович — Енциклопедія Сучасної України

Калинович Іван Титович

КАЛИНО́ВИЧ Іван Титович (псевд. і крипт.: Лютай, Демко, Ханко, Клим, Титович, Д. Л., І. К., Ів. К., -ік, І., К-вич, К-ч, Ів.; 25. 11. 1884, Львів – 12. 11. 1927, там само) – бібліограф, видавець, перекладач, громадський діяч. Закін. учит. семінарію в м. Заліщики (нині Терноп. обл., 1904), навч. у Львів. ун-ті (1907). Редагував буков. часописи «Буковина» та «Промінь». 1916–17, 1919–22 працював у Відні, згодом – у м. Золочів (нині Львів. обл.). Організував вид-во «Всесвітня бібліотека», що 1913–26 публікувало просвітні вид. та перекладну літ-ру. Працював у т-ві «Рідна школа», філії «Просвіти», в кооп. та ін. укр. орг-ціях. Співпрацював з Бібліогр. комісією НТШ у Львові, де був секр. Чл. партії «Сельроб» і ред. її органу – «Наше слово». 1918–19 – посол до Укр. нац. ради ЗУНР і депутат Трудового конгресу в Києві. Друкував літ.-крит. та бібліогр. дослідж. у галиц. і буков. період. вид., зокрема «Діло», «Неділя», «Руслан», «Громадський голос», «Українське слово», «Шляхи», «Нива». Праці К. вміщено у часописах «Книга» (Станіслав, нині Івано-Франківськ), «Україна» (Київ), «Бібліотечний порадник» (Львів), вид. т-ва «Просвіта». Перекладав твори Я. Врхліцького, С. Жеромського, Б. Келлермана, В. Короленка, Т. Манна та ін. Рукописна спадщина К. вміщує картотеку (бл. 300 тис. карток) з історії України та укр. літ-ри, яка мала увійти до запланованої ним «Загальноукраїнської бібліографії XX ст.» (не опублікована). Автор праць «Переклади з української літератури», «Огляд “воєнної” української бібліоґрафії (За час першого року світової війни)» (обидві – 1915), «Важнійші джерела до історії українських січових стрільців: бібліографічний покажчик» (1917), «Покажчик до української соціалістичної та комуністичної літератури» (1921), «Всеукраїнська бібліографія за 1923 рік (Спроба систематичної бібліографії)» (1923), «Бібліоґрафія українознавства за 1914–1923 рр.» (1924), «Українська мемуаристика за 1914–1924 рр.» (1925), «Спис видань товариства “Просвіта” у Львові 1868–1924» (1926), «Україніка в старих [німецьких, 1836–48] часописах» (1927; усі – Львів).

Літ.: Дорошенко В. Іван Калинович // Бібліол. вісті. 1927. № 4; Гуменюк М. Бібліографічна діяльність І. Калиновича // Жовтень. 1960. № 6; Його ж. Біля джерел української радянської бібліографії. К., 1991; Королевич Н. Українські бібліографи XX століття. К., 1998.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 306.

С. І. Білокінь, Я. П. Сеник


Покликання на статтю