Калита Алла Андріївна — Енциклопедія Сучасної України

Калита Алла Андріївна

КАЛИТА́ Алла Андріївна (07. 10. 1945, м. Гайсин Вінн. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (2003), проф. (2004). Закін. Київ. пед. ін-т іноз. мов (1968), де й працювала у 1971–2007 (нині Київ. лінгвіст. ун-т): 1987–95, 2001–07 – зав. каф. фонетики англ. мови; 1968 –71 – у Горлів. пед. ін-ті іноз. мов (Донец. обл.); від 2007 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 2008 – зав. каф. теорії, практики та перекладу англ. мови. Наук. дослідження: актуалізація емоційно-прагмат. потенціалу висловлення; стохастична енергетично-інформ. взаємодія сфер свідомості, підсвідомого та позасвідомого у процесі породження усного мовлення.

Пр.: Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання. К., 2001; Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания // Вісн. Харків. ун-ту. 2004. № 635 (співавт.); Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення. Т., 2007; A Concide Dictionary of Phonetic Terms. Т., 2010 (співавт.); Синергетизм порождения и актуализации фоноконцепта // Наук. зап. Кіровогр. пед. ун-ту. Сер. Філол. науки (мовознавство). 2011. Вип. 96(2), ч. 1–2 (співавт.).

Л. І. Тараненко


Покликання на статтю