Калита Віктор Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Калита Віктор Михайлович

КАЛИТА́ Віктор Михайлович (05. 03. 1962, с. Жеведь Черніг. р-ну Черніг. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2006), проф. (2011). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1983). Працював у Ростов. пед. ін-ті (1984–90) та Ун-ті (1991–92); Ін-ті фізики НАНУ (1993–95), Нац. мед. ун-ті (1996–2000), Нац. авіац. ун-ті (2001–06; усі – Київ); від 2007 – проф. каф. заг. та теор. фізики Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Спільно зі співроб. визначив магнітопружну природу антиферомагніт. доменів у шаруватих легкоплощин. антиферомагнетиках; запропонував кінет. теорію акуст. емісії при руйнуванні композитів та теорію магніт. квант. фазових переходів типу «зміщення».

Пр.: Роль дефектов в формировании многодоменного состояния легкоплоскостных антиферромагнетиков с магнитоупругим взаимодействием // ЖЭТФ. 2004. Т. 126; Квантовые фазовые переходы и фазовая H-T диаграмма ван-флековского многоподрешеточного антиферромагнетика // ФНТ. 2006. Т. 32; Magnetization and magnetostriction of Van Vleck antiferromagnets with magnetic anisotropy of «easy plane» type // Phys. Rev. B. 2008. Vol. 78; К теории намагничивания димеризованных магнетиков // Письма в ЖЭТФ. 2010. Т. 91; Positive magnetoresistance in granular magnetic films with perpendicular anisotropy // J. Applied Physics. 2011. Vol. 110 (усі – співавт.).

А. Ф. Лозенко


Покликання на статтю