Калитка Валентина Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Калитка Валентина Василівна

КАЛИ́ТКА Валентина Василівна (25. 05. 1946, с. Потоки Таращан. р-ну Київ. обл.) – біохімік. Канд. хім. (1975), д-р с.-г. (1995) н., проф. (1997). Закін. Чернів. ун-т (1969), де відтоді й працювала. Від 1977 – у Мелітоп. пед. ін-ті: від 1979 – зав. каф. орган. і біохімії; від 1987 – доц. каф. хімії та біохімії Запоріз. ун-ту; від 1995 – зав. каф. заг. землеробства, від 2008 – дир. НДІ агротехнологій та екології Таврій. агротехнол. ун-ту (Мелітополь). Вивчає роль системи антиоксидант. захисту організму; розробляє технології застосування антиоксидантів для підвищення ефективності вирощування і тривалого зберігання продукції рослинництва.

Пр.: Антиоксидантові властивості продуктів взаємодії амінокислот з вуглеводами в умовах реакції Майларда // УБЖ. 1995. Т. 67, № 2; Фактори антиоксидантного захисту у крові та печінці фазанів під час онтогенезу // Там само. 2004. Т. 76, № 6; Критеріальний показник ефективності зберігання плодів абрикоса, оброблених антиоксидантним препаратом АОК-М // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. К., 2009. Вип. 132; Біохімічні аспекти екзогенної індукції системи антиоксидантного захисту печінки гусят // Зб. наук. пр. Білоцерків. аграр. ун-ту. 2010. Вип. 2(70); усі – співавт.

О. О. Данченко


Покликання на статтю