Калібабчук Валентина Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Калібабчук Валентина Олександрович

КАЛІБАБЧУ́К Валентина Олександрівна (10. 11. 1939, м. Ленінград, нині С.-Петербург) – хімік. Д-р хім. н. (1983), проф. (1987). Закін. Київ. ун-т (1961). Працювала в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Київ, 1961–70); на Київ. вечір. ф-ті Укр. полігр. ін-ту (1970–85); у Київ. ун-ті (1985–90); від 1991 – зав. каф. мед. та заг. хімії Нац. мед. ун-ту (Київ). Наук. дослідження: теор. та практ. основи фіз. хімії діазанафтолів як перспектив. світлочутл. матеріалів для безсріб. шарів; протеолітичні та хім. властивості хімічно модифіков. кремнеземів; синтез поліядер. координац. сполук біометалів з біолігандами та розроблення нових молекуляр. магніт. матеріалів і лікар. засобів.

Пр.: Печатные формы на основе светочувствительных диазосоединений. К., 1981; Галогениды и псевдогалогениды висмута. Нукус, 1988; Светочувствительные диазонафтолы. К., 1988; Polymer materials for medical purposes // Functional Materials. 1995. Vol. 2, № 1; Основи аналітичної хімії: Підруч. К., 2002; Медицинская химия: Учеб. К., 2008 (усі – співавт.).

В. І. Галінська


Покликання на статтю