Крымская газета — Енциклопедія Сучасної України

Крымская газета

«КРЫ́МСКАЯ ГАЗЕ́ТА» Засн. у липні 1934 у м. Ялта, ни­ні АР Крим, як «Всесоюзная здрав­ница», від 1937 – «Курортные из­вестия», від 1939 – «Сталинское знамя», від 1953 – «Курортная га­зета», від 1976 – «Со­ветский Крым», від 1991 – «Ку­рорт­ный Крым», від 1992 – сучасна назва. Видавці – Ялтин. міськком та редакція. Друкують щоденно рос. мовою; наклад 50 тис. прим. Висвітлюють соц.-екон., політ. та культурні новини держави. Розповсюджується на тер. України. Рубрики: «Славян­ский диалог», «Ваше здоровье», «Спортивные страсти», «Во са­ду ли, в огороде», «Ваше право», «Письма в редакцию», «Женский клуб», «Криминальная хро­ника», «Крым: фотоэн­цикло­пе­дия». Гол. ред. – П. Макуха (від 1999).

І. В. Кияшко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. В. Кияшко . Крымская газета // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1058 (дата звернення: 21.06.2021)