Калінін Геннадій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Калінін Геннадій Павлович

КАЛІ́НІН Геннадій Павлович (Калинин Геннадий Павлович; 10(23). 11. 1916, Баку – 02. 01. 1975, Москва) – російський гідролог. Д-р геогр. н. (1952), проф. (1961), чл.-кор. АН СРСР (1970). Держ. премія СРСР (1981). Премія ім. М. Ломоносова 1-го ступ. (1969). Закін. Харків. гідрометеорол. ін-т (1937), де й працював: від 1940 – доц., від 1941 – зав. каф. гідрології та водних дослідж. Під час 2-ї світ. війни – офіцер Зх. групи Гол. упр. гідрометслужби Червоної армії. Від 1943 – у Центр. ін-ті прогнозів: ст. н. с., зав. відділу, заст. дир. 1963–75 – зав. каф. гідрології суходолу Ун-ту. Один з ініціаторів створення Ін-ту водних проблем АН СРСР (1968; усі – Москва), де був зав. відділу регіон. і глобал. водообміну (до 1975). Наук. дослідження: розвиток методів гідрол. прогнозування (створив наук. школу); застосування методів матем. моделювання в гідрології; вивчення глобал. закономірностей водообміну на Земній кулі з урахуванням взаємозв'язку поверхн. вод, атмосфери та підзем. вод; розроблення методології застосування аерокосміч. інформації в гідрології.

Пр.: Основы методики краткосрочных прогнозов водного режима // Тр. Центр. ин-та прогнозов. 1952. Вып. 28; Гидрологические условия формирования высокого половодья на равнинных реках Европейской территории СССР. 1957 (співавт.); Приблизительный расчет неустановившегося движения водных масс // Тр. Центр. ин-та прогнозов. 1958. Вып. 66 (співавт.); Проблемы глобальной гидрологии. 1968; Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. 1974 (співавт.); Космические методы в гидрологии. 1977 (співавт.); усі – Ленінград.

В. О. Манукало


Покликання на статтю