Калініченко Олександр Анастасійович — Енциклопедія Сучасної України

Калініченко Олександр Анастасійович

КАЛІНІЧЕ́НКО Олександр Анастасійович (05. 01. 1936, с. Бовкун Таращан. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі лісівництва. Д-р біол. н. (1990), проф. (1991). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1963), де й працював 1966–2011 (нині Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України): від 1991 – зав., від 2004 – проф. каф. дендрології і ліс. селекції; 1963–65 – у Білоцерків. ліс. госп-ві. Наук. дослідження: інтродукція й екологія дерев. рослин та їх використання у ліс. і декор. насадженнях; історія дендрофлори та становлення ліс. фітоценозів в Україні. Запропонував інтродукц. та дендрол.-декор. районування тер. України, методику оцінювання успішності адаптації інтродуцентів і перспективності введення їх у вироб. насадження.

Пр.: Методологическая схема интродукции и адаптации дальневосточных растений на Украине // Лесоводство и лесоведение: Сб. науч. тр. К., 1974. Вып. 132; Становлення дендрофлори та лісової рослинності України // Наук. вісн. Укр. лісотех. ун-ту. Л., 1996. Вип. 5; Видовий склад лісів України і шляхи його збагачення // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. К., 1997 (співавт.); Декоративна дендрологія: Навч. посіб. К., 2003.

О. О. Ільєнко


Покликання на статтю